Grafisk manual och dokumentmallar

För att skapa en tydlig identitet måste vi skapa en bild av vilka
vi är och vad vi erbjuder. Våra besökare känna igen sig, oavsett var de möter oss ska de få samma bild och känsla.

Vår grafiska manual är den grund som vi står på. Den hjälper oss att kommunicera på samma sätt, oavsett om vi skriver en rapport, gör en presentation eller skriver mötesanteckningar. Den här manualen visar vägen och redogör enkelt steg för steg hur vi ska använda våra beståndsdelar, var och en för sig eller tillsammans. Det är regler som vi ska följa. Stränga och bestämda kan tyckas. Men det är regler som gör vardagen så mycket enklare för oss som arbetar inom Finsam Göteborg.

Om vi tillsammans talar samma språk, visuellt och innehållsmässigt,
blir vi en aktör som har en tydlig profil, som man känner igen och känner sig välkommen till.