Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv!

Finsam Göteborg ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom Finsam Göteborg samarbetar vi i olika insatser och projekt för att skapa förutsättningar för Göteborgs invånare att åtnjuta sina rättigheter till utbildning, arbete och hälsa. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Rättighetsbaserat arbetssätt

Rätten till arbete, utbildning och hälsa är utgångspunkten för insatserna som finansieras och projekten som drivs inom ramen för Finsam Göteborg.

Din vägvisare i välfärden

Insatskatalogen

Det finns många insatser för dig som behöver hjälp och stöd av samhällets välfärd och Insatskatalogen hjälper dig att hitta rätt. Katalogen har samlat information om vilka insatser som finns tillgängliga och som erbjuder det stöd du behöver med till exempel hälsa, studier eller arbete.

Inbjudan till digital informationsträff

Arbetar du hos våra medlemsparter och vill veta mer om de insatser vi finansierar och hur du kan samverka med oss? Då är du varmt välkommen att anmäla dig till vår digitala informationsträff som nästa gång planeras till december.

Datum och tid kommer inom kort.