Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv.

Finsam Göteborg ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom oss samarbetar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Din guide till att hitta rätt

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst.  Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.

Inbjudan till dig som arbetar hos våra medlemsparter

Kunskapsdialog

Några gånger per år bjuder vi in till kunskapsdialog, ett forum att mötas för informationsutbyte och nätverkande. Mer information och länk till anmälan hittar du nedan.

Datum: 2 juni
Tid:
08:30-10:00
Plats:
Samtidigt på alla våra lokala kontor

Nyheter

Håll dig uppdaterad!

Läs mer om vad som händer hos oss och inom samverkansvärlden.