Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv

Finsam Göteborg

Vi ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Insatser och projekt

Insatserna vi finansierar och projekten som vi driver har som gemensamt mål att verka för att Göteborgs invånare ska få samordnat stöd och rehabilitering som ökar möjligheterna till självförsörjning.

 

Sök efter insatser insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att underlätta sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Håll i, håll ut – och håll avstånd!

Så här hanterar vi covid-19

Trots rådande pandemi och smittspridning gör vi vårt yttersta för att verksamheten och insatserna ska fortgå obehindrat. Vi har vidtagit flera åtgärder och alla möten sker just nu i största möjliga utsträckning digitalt, via telefon, eller utomhus. Beslutet kan komma att ändras utifrån smittspridningens utveckling, kansliet följer situationen och uppdaterar riktlinjerna löpande.

Pågående effektutvärdering

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av Samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Utvärderingen ska bidra med kunskap och hjälpa till att utforma ett förbättrat samordnat stöd.

Från och med januari 2021 ingår samtliga av våra insatser i utvärderingen.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar rättighetsbaserat!

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Alla har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Vi  utgår från varje individs intresse, resurser och förmågor och ska stärka möjligheten att åtnjuta de mänskliga rättigheterna utan någon form av diskriminering.