Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv

Finsam Göteborg

Vi ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad.

 

Vi finansierar insatser och driver projekt som komplimenterar ordinarie rehabiliteringsinsatser och bygger på gränsöverskridande samverkan mellan förbundets medlemmar.

Insatserna och projekten verkar för att Göteborgs invånare ska få samordnat stöd och rehabilitering som ökar möjligheterna till arbete eller studier och egen försörjning.

Sök efter insatser insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument som underlättar sökandet efter insatser som ger hjälp till personer som behöver stöd av samhällets välfärd. Katalogen kan användas av såväl myndighetspersonal som privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Håll i, håll ut – och håll avstånd!

Så här hanterar vi covid-19

Trots rådande pandemi och smittspridning gör vi vårt yttersta för att verksamheten och insatserna ska fortgå obehindrat. Vi har vidtagit flera åtgärder och alla möten sker just nu i största möjliga utsträckning digitalt, via telefon, eller utomhus. Beslutet kan komma att ändras utifrån smittspridningens utveckling, kansliet följer situationen och uppdaterar riktlinjerna löpande.

Mänskliga rättigheter

Vi arbetar rättighetsbaserat!

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Alla har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Vi  utgår från varje individs intresse, resurser och förmågor och ska stärka möjligheten att åtnjuta de mänskliga rättigheterna utan någon form av diskriminering.