Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv.

Finsam Göteborg är en organisation som ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. På denna webbplats hittar du samlad information om vilket stöd som är till för dig som bor i Göteborg och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Rättighetsbaserat arbetssätt

Rätten till arbete, utbildning och hälsa är utgångspunkten för insatserna som finansieras och projekten som drivs inom ramen för Finsam Göteborg.

Din vägvisare i välfärden

Insatskatalogen

Det finns många insatser för dig som behöver hjälp och stöd av samhällets välfärd och Insatskatalogen hjälper dig att hitta rätt. Katalogen har samlat information om vilka insatser som finns tillgängliga och som erbjuder det stöd du behöver med till exempel hälsa, studier eller arbete.