Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Genom oss samarbetar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Din guide till att hitta rätt

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst.  Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.

Digital informationsträff

Välkommen till digital informationsträff med utvecklingsledarna som berättar om förbundets individinriktade insatser. Informationen riktar sig till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det samordnade arbetsrehabiliterande stöd som insatserna erbjuder.

Tid: 08:30-09:30
Datum:  6 december
Plats: digitalt

Anmälan till digital informationsträff