Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv.

Finsam Göteborg är en organisation som ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. På denna webbplats hittar du samlad information om vilket stöd som är till för dig som bor i Göteborg och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Digital informationsträff

Välkommen till en digital informationsträff där utvecklingsledarna informerar om förbundets organisering och finansierade insatser.

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder.

Anmäl dig här

Spridningskonferens för projekt Nordost

Välkommen till projekt Nordost spridningskonferens!

Projektet som startade 2019-02-01 går nu mot avslut där syftet med denna konferens är att sprida projektets lärdomar. Projektet har syftat till att utveckla Samordningsförbundets möjligheter att fånga upp och stödja målgruppen utrikes födda kvinnor i Nordöstra Göteborg som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att närma sig eller nå arbetsmarknaden.

Inbjudan projekt Nordost spridningskonferens 15 juni 2022

Rättighetsbaserat arbetssätt

Rätten till arbete, utbildning och hälsa är utgångspunkten för insatserna som finansieras och projekten som drivs inom ramen för Finsam Göteborg.

Din vägvisare i välfärden

Insatskatalogen

Det finns många insatser för dig som behöver hjälp och stöd av samhällets välfärd och Insatskatalogen hjälper dig att hitta rätt. Katalogen har samlat information om vilka insatser som finns tillgängliga och som erbjuder det stöd du behöver med till exempel hälsa, studier eller arbete.