Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Genom oss samarbetar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

På grund av hög efterfrågan och långa köer har ett tillfälligt intagsstopp för följande insatser införts:

Intagsstoppet gäller under perioden 20 maj- 31 oktober 2024 och påverkar inte dig som redan står i kö och har fått din köplats bekräftad.

Din guide till att hitta rätt

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst.  Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.