Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv.

Finsam Göteborg

Vi ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad

Rättighetsbaserat arbetssätt

Rätten till arbete, utbildning och hälsa är utgångspunkten för insatserna som finansieras och projekten som drivs inom ramen för Finsam Göteborg. Uppdraget är att säkerställa att målgruppen, som är rättighetsbärare får sina rättigheter tillgodosedda.

Insatskatalogen – Din vägvisare i välfärden

Det finns många insatser för dig som behöver hjälp och stöd av samhällets välfärd och Insatskatalogen hjälper dig att hitta rätt. Katalogen har samlat information om vilka insatser som finns tillgängliga och som erbjuder det stöd du behöver med till exempel hälsa, studier eller arbete.