Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv.

Finsam Göteborg ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Genom oss samarbetar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Nyheter

Håll dig uppdaterad!

Läs mer om vad som händer hos oss och inom samverkansvärlden.