Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv.

Finsam Göteborg ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom oss samarbetar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Välkommen till kunskapsdialog

Samordningsförbundet Finsam Göteborg bjuder några gånger per år in till kunskapsdialog, ett forum för information och nätverkande för dig som arbetar hos våra medlemsparter eller på något sätt samverkar med oss. På årets kunskapsdialoger är temat nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi som arbetar för Finsam Göteborg berättar om de insatser som erbjuds, hur arbetet går till i praktiken och besvarar gärna frågor som du har till oss.

Tid: 08:30-10:00
Datum: 6 oktober och 17 november
Plats: på ett av våra kontor i Göteborg – välj kontoret i ditt upptagningsområde

Mer information och anmälan 

Din guide till att hitta rätt

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst.  Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.

Nyheter

Håll dig uppdaterad!

Läs mer om vad som händer hos oss och inom samverkansvärlden.