Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Vi ägs och styrs av medlemsparterna Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Genom oss samarbetar parterna i olika insatser och projekt för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering för att börja arbeta eller studera. När våra insatser samordnas kan vi göra mer för dem som behöver stöd från två eller flera av oss – samtidigt.

Din guide till att hitta rätt

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst.  Här finns information om att hitta rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan ge förutsättningar för en positiv förändring i livet.

 

På grund av hög efterfrågan och långa köer har ett tillfälligt intagsstopp för följande insatser införts:

Intagsstoppet gäller under perioden 20 maj- 31 oktober 2024 och påverkar inte dig som redan står i kö och har fått din köplats bekräftad.

Nyheter

Träffa oss på Frihamnsdagarna 2024

För fjärde året i rad är vi partners till mötesplatsen som möjliggör att fler röster blir hörda i samtalet om aktuella samhällsfrågor. Platsen är öppen för allmänheten att besöka och skapar förutsättningar för nya möten, mellan en mängd olika organisationer och besökare. Möts oss där och fortsätt samtalet om förändring och hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle genom att samverka och skapa rätt förutsättningar.

Plats: Bananpiren, Frihamnen i Göteborg

Datum: 29 – 31 augusti