Vi hjälps åt till arbete och ett självständigt liv

Finsam Göteborg

Vi ansvarar för finansiell samordning av arbetslivsinriktad rehabilitering och återgång till arbete, i enlighet med lagen om finansiell samordning. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Våra insatser

Insatserna vi finansierar har som gemensamt mål att verka för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering som ökar möjligheterna till självförsörjning.

 

 

Välkommen till insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att underlätta sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Pågående effektutvärdering

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av Samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Utvärderingen ska bidra med kunskap och hjälpa till att utforma ett förbättrat samordnat stöd.

Från och med januari 2021 ingår samtliga av våra insatser i utvärderingen.

Håll i, håll ut – och håll avstånd!

Nya rutiner på grund av covid-19

Trots rådande pandemi och smittspridning gör vi vårt yttersta för att verksamheten och insatserna ska fortgå obehindrat. Vi har vidtagit flera åtgärder och alla möten sker idag via telefon, videolänk eller utomhus.

Beslutet kan komma att ändras utifrån smittspridningens utveckling, kansliet följer situationen och uppdaterar riktlinjerna löpande.