Hälsa och Aktivitet

Hälsa och Aktivitet utgörs av två olika insatser som är till för dig som behöver stärka din psykiska och fysiska hälsa som en del av din arbetslivsinriktade rehabilitering.

Vi erbjuder ett brett  hälsofrämjande stöd som anpassas utifrån dina behov och önskemål för att du ska bli stärkt i förmågan att arbeta eller studera.

Aktiv

Aktiv erbjuder träning och hälsofrämjande stöd under 12 veckor. Syftet är att öka din förmåga att arbeta eller studera genom att komma igång med individuellt anpassad regelbunden träning.

Aktiv är till för dig som:

Är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven och bedöms kunna förebygga eller förkorta sjukskrivning genom att komma igång med träning. Aktiv är även till för dig som för närvarande inte arbetar och behöver stärka hälsan som en del av din planering mot arbete eller studier.

 • Är 16-64 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
 • Har förmåga att träna självständigt enligt ett individuellt anpassat träningsprogram
 • Kan följa en planering med regelbunden aktivitet två gånger i veckan under 12 veckor

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer vi att ringa dig för att prata mer om Aktiv och vilket stöd vi kan erbjuda utifrån dina behov. Därefter bokar vi in en tid och plats för inskrivningsmöte. På inskrivningsmötet tar vi tillsammans fram ett individuellt anpassat träningsupplägg och gör en planering för din tid i Aktiv.

Alla aktiviteter äger just nu rum utomhus och vi finns på flera platser i Göteborg för att vara tillgängliga för dig. Du erbjuds träning på utegym, promenadgrupp och individuella hälsosamtal. Hälsoutvecklaren stöttar dig i att dosera träning utifrån dagsform och du får regelbunden uppföljning kring hur din hälsa utvecklas.

Foto LoBirgersson© Visuell Kommunikation

Intresserad av att delta?

För att medverka i Aktiv behöver du skicka en intresseanmälan till oss. När vi mottagit intresseanmälan kommer vi att ringa dig för ett första informationssamtal. Medverkan i Aktiv är helt gratis.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post.

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har några frågor om Aktiv!

Samordnare

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Aktiv Centrum

Charlotta, 0705-58 06 95

Aktiv Nordost

Linnea, 0730-56 87 84 / Philip, 0707-80 65 05

Aktiv Hisingen

Maria, 0790-98 27 34

Aktiv Sydväst

Agneta, 0721-45 39 24

Hälsoutvecklare

Har du psykisk eller fysisk ohälsa som begränsar din förmåga att arbeta eller studera? Vill du komma igång med livsstilsförändringar och hälsostärkande aktiviteter? Då kan du få stöd av en hälsoutvecklare.

Hälsoutvecklare är till för dig som:

 • Är 16-64 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
 • Har offentlig försörjning eller ingen försörjning
 • Vill förändra din situation och komma igång med hälsostärkande aktiviteter

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer du bjudas in till ett första gemensamt möte för att undersöka om insatsen erbjuder det stöd du behöver mot arbete eller studier. Om insatsen är rätt bokar du och din hälsoutvecklare in ett första hälsosamtal där ni tillsammans tar fram en aktivitetsplan som grundas i dina behov, intressen och önskemål. Därefter träffas ni regelbundet för samtal och aktiviteter.

Aktivitetsplanen kan bland annat innefatta:

 • Planera och genomföra fysisk aktivitet tillsammans med hälsoutvecklaren
 • Hälsosamtal om bland annat kost, sömn, stress och återhämtning
 • Ta fram och arbeta med strategier för att hantera ångest och psykisk ohälsa
 • Bli guidad till kulturella och sociala aktiviteter utifrån dina intressen
 • Hälsokurs tillsammans med en liten grupp andra deltagare

Aktiviteterna ska hjälpa dig att stärka din hälsa så att du kan börja arbeta, studera eller fortsätta din arbetslivsinriktade rehabilitering. Hälsoutvecklaren samarbetar med dig och dina vård-och myndighetskontakter för att säkerställa att planeringen är fungerande utifrån dina behov.

FOTO: LO BIRGERSSON© VISUELL KOMMUNIKATION

Intresserad av att delta?

För att påbörja planering med hälsoutvecklare behöver du och din myndighetskontakt skicka en intresseanmälan till oss. Det går också bra att göra en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post. Vi finns i hela Göteborg och utgår från bostadsområdet som du anger i intresseanmälan.

Kontakt

Samordnare

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Här finns vi!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 02 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Nordhemsgatan 12, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg