Hälsa och Aktivitet

Hälsa och Aktivitet utgörs av två insatser som är till för dig som behöver stärka din psykiska och fysiska hälsa som en del av din arbetslivsinriktade rehabilitering.

Vi erbjuder ett brett professionellt hälsofrämjande stöd som anpassas utifrån dina behov och önskemål för att du ska bli stärkt i förmågan att arbeta eller studera.

Aktiv

Aktiv erbjuder träning och hälsofrämjande stöd under 12 veckor. Syftet är att öka arbetsförmågan genom att stärka den fysiska och psykiska hälsan med hjälp av att komma igång med ett individuellt anpassat träningsupplägg.

Aktiv är till för dig som:

Är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven och bedöms kunna förebygga eller förkorta sjukskrivning genom att komma igång med individuellt anpassad träning. Aktiv är även till för dig som för närvarande inte arbetar och har behov av att stärka hälsan som en del av din planering mot arbete eller studier.

 • Är 16-64 år och bor i Göteborg och har psykisk och/eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
 • Har förmåga att delta i regelbunden aktivitet 2 gånger i veckan under 12 veckor
 • Har förmåga att träna självständigt enligt ett individuellt anpassat träningsprogram med stöd av hälsoutvecklare

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer vi att ringa dig för att informera mer om Aktiv, prata om vilket stöd vi kan erbjuda utifrån dina behov och boka in tid och plats för ett inskrivningsmöte. På inskrivningsmötet tar vi fram ett individuellt anpassat träningsupplägg och gör en planering för din tid i Aktiv.

Alla aktiviteter äger just nu rum utomhus och vi finns på flera platser i Göteborg för att vara tillgängliga för dig. Du erbjuds träning på utegym, promenadgrupp och individuella hälsosamtal. Hälsoutvecklaren stöttar dig i att dosera träning utifrån dagsform och du får regelbunden uppföljning kring hur din hälsa utvecklas.

Foto LoBirgersson© Visuell Kommunikation

Intresserad av att delta?

För att medverka i Aktiv behöver du skicka en intresseanmälan till oss. När vi mottagit intresseanmälan kommer vi kontakta dig för ett första informationssamtal.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post.

Kontakt

Kontakta gärna oss innan du gör en intresseanmälan!

Samordnare Aktiv

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Aktiv Centrum

Charlotta Carlson

E-post: charlotta.carlson@vgregion.se 

Telefon: 0705-58 06 95

Aktiv Nordost

Linnea Karlsson

E-post: linnea.isabella.karlsson@vgregion.se

Telefon: 0730-56 87 84

Aktiv Nordost

Philip Gustafsson

E-post: philip.gustafsson@vgregion.se

Telefon: 0707-80 65 05

Aktiv Hisingen

Maria Karlsson

E-post: maria.karlsson@ioff.goteborg.se

Telefon: 0790-98 27 34

Hälsoutvecklare

Hälsoutvecklaren erbjuder ett hälsofrämjande individnära stöd under 3-6 månader och ingår som en del av din arbetslivsinriktade rehabilitering. Hälsoutvecklaren utgår från din situation och de behov du har för att stärka din arbetsförmåga så att du på ett hållbart sätt kan börja arbeta eller studera.

Hälsoutvecklare är till för dig som:

 • Är 16-64 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk och/eller fysisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera
 • Har offentlig försörjning eller ingen försörjning och är i behov av hälsofrämjande stöd i din arbetslivsinriktade rehabilitering
 • Är motiverad att stärka din hälsa och komma igång med aktiviteter

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan bokar hälsoutvecklaren in ett första gemensamt möte för att undersöka om insatsen erbjuder det stöd du behöver. Om insatsen är rätt bokar hälsoutvecklaren in ett första hälsosamtal tar tillsammans med dig fram en aktivitetsplan som grundas i dina behov, intressen och önskemål.

Aktivitetsplanen kan bland annat innefatta:

 • Planera och genomföra fysisk aktivitet utifrån dina önskemål
 • Hälsosamtal och rådgivning kring kost, sömn, stress och återhämtning
 • Ta fram och testa strategier för att hantera ångest och psykisk ohälsa
 • Bli guidad till kulturella och sociala aktiviteter utifrån dina intressen
 • Hälsokurs där du tillsammans med andra deltagare i får kunskap, verktyg och stöd att stärka hälsan

Under din medverkan i insatsen samarbetar hälsoutvecklaren med dig och dina vård-och/eller myndighetskontakter för att säkerställa att planeringen är fungerande utifrån dina behov.

FOTO:FRIDA WINTER© VISUELL KOMMUNIKATION

Intresserad av att delta?

För att påbörja planering med hälsoutvecklare behöver du och din handläggare eller vårdkontakt skicka en intresseanmälan till oss. Det går också bra att göra en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post. Vi finns i hela Göteborg och utgår från bostadsområdet som du anger i intresseanmälan.

Kontakt

Samordnare Hälsoutvecklare

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Hälsoutvecklare

Anette Hellqvist Dahl, Centrum
0790-98 36 28  / anette.hellqvist@funktionsstod.goteborg.se 

Carita Henricsson, Sydväst 
0700-20 78 51 / carita.henricsson@vgregion.se

Cecilia Olsson, Hisingen 
0704-18 69 30 / cecilia.olsson@ioff.goteborg.se

Therese Stenberg, Nordost 
Telefon  0722-01 18 71 /therese.stenberg@vgregion.se 

Camilla Hagbert, Nordost 
Telefon  0703-70 78 90 / camilla.hagbert@socialnordost.se

Johanna Davidsson, Nordost 
0725-18 72 07 / johanna.davidsson@arbetsformedlingen.se

Per-Johan Wadman, Nordost 
0707-76 44 89 /​ per-johan.wadman@funktionsstod.goteborg.se

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 02 Göteborg

Sydväst       Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Nordhemsgatan 12, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg