Hälsa och Aktivitet

Hälsa och Aktivitet utgörs av tre olika hälsofrämjande insatser som är till för dig som behöver stärka din psykiska eller fysiska hälsa som en del av din planering mot arbete eller studier.

Aktiv

Aktiv erbjuder individuellt anpassat träningsprogram på gym och hälsofrämjande stöd under 12 veckor. Syftet är att du genom träning ska stärka din hälsa och öka din arbetsförmåga.

Aktiv är till för dig som:

Är sjukskriven, eller riskerar att bli sjukskriven, och bedöms kunna förebygga eller förkorta sjukskrivning genom att komma igång med träning. Aktiv är även till för dig som just nu inte arbetar och behöver stärka hälsan som en del av din planering mot arbete eller studier.

 • Är 16-66 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk eller fysisk ohälsa som hindrar dig att arbeta eller studera
 • Har förmåga att träna självständigt enligt ett individuellt anpassat träningsprogram
 • Kan följa en planering med regelbunden aktivitet två gånger i veckan under 12 veckor

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer vi att ringa dig för att prata mer om Aktiv och vilket stöd vi kan erbjuda utifrån dina behov. Därefter bokar vi in en tid och plats för inskrivningsmöte.

Tillsammans tar vi fram ett träningsprogram som grundas i dina behov och önskemål. Du får regelbunden uppföljning och stöd i att anpassa träningen utifrån hur du mår. Vi erbjuder också hälsosamtal om bland annat sömn, stress och kost om du önskar det.

Vid behov samarbetar vi med dina vård-eller myndighetskontakter för att skapa samsyn kring dina hälsa och utveckling. Vid avslut gör vi tillsammans med dig en sammanfattning och planering för din fortsatta träning.

Här finns vi:

Vi finns på olika gymanläggningar i Göteborg och du väljer själv vart du vill träna. Aktiv är helt kostnadsfritt för dig som deltagare.

Intresserad av att delta?

För att medverka i Aktiv behöver du skicka en intresseanmälan till oss. När vi mottagit intresseanmälan kommer vi att ringa dig för ett första informationssamtal.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post.

Samordnare – Centrum och Sydväst

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Samordnare – Hisingen och Nordost

Camilla Hagbert

E-post: camilla.hagbert@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0703-70 78 90

Hälsoutvecklare

Tillfälligt intagsstopp till 31 oktober 2024

På grund av hög efterfrågan och långa köer har insatsen ett tillfälligt intagsstopp under perioden 20 maj – 31 oktober 2024. Intagsstoppet påverkar inte dig som redan står i kö och har fått din köplats bekräftad.

Behöver du stärka din hälsa som en del av din planering mot arbete eller studier? Vill du komma i gång med hälsostärkande aktiviteter och
förändra dina levnadsvanor? Då kan du ha rätt till
stöd av en hälsoutvecklare.

Hälsoutvecklare är till för dig som:

 • Är 16-66 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk/fysisk ohälsa och vill stärka förmågan att arbeta eller studera
 • Har offentlig försörjning eller saknar försörjning

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer du bjudas in till ett första gemensamt möte för att undersöka om insatsen erbjuder det stöd du behöver mot arbete eller studier.

Om insatsen är rätt bokar du och din hälsoutvecklare in ett första hälsosamtal där ni tillsammans tar fram en aktivitetsplan som grundas i dina behov, intressen och önskemål. Därefter träffas ni regelbundet för samtal och aktiviteter 1-2 dagar per vecka. Du kan medverka i insatsen i upp till 6 månader.

Aktivitetsplanen kan bland annat innefatta:

 • Planera och genomföra fysisk aktivitet tillsammans med hälsoutvecklaren
 • Hälsosamtal om bland annat kost, sömn, stress och återhämtning
 • Naturpromenader
 • Bli guidad till kulturella och sociala aktiviteter utifrån dina intressen
 • Delta i en hälsogrupp tillsammans med andra deltagare

Aktiviteterna ska stärka din hälsa så att du kan börja arbeta, studera eller fortsätta din arbetslivsinriktade rehabilitering.

Hälsoutvecklaren samarbetar med dig och dina vård-och myndighetskontakter för att säkerställa att planeringen är fungerande utifrån dina behov. Din planering med hälsoutvecklare kan med fördel kombineras med andra arbetsinriktade insatser.

Intresserad av att delta?

Intresseanmälan

På grund av hög efterfrågan och långa köer har insatsen ett tillfälligt intagsstopp under perioden 20 maj – 31 oktober 2024. Intagsstoppet påverkar inte dig som redan står i kö och har fått din köplats bekräftad.

Samordnare – Centrum och Sydväst

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Samordnare – Hisingen och Nordost

Camilla Hagbert

E-post: camilla.hagbert@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0703-70 78 90