Om finsamlagen

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal kallad för Finsamlagen, gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund.

Den lag som styr Samordningsförbundens huvudsakliga rättsordning är Finsamlagen. Det innebär att samordningsförbund endast får vidta åtgärder som har stöd i Finsamlagen.

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Syftet med finsamlagen

Syftet med den finansiella samordningen är att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska uppnå eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med lagen är också att nå en effektiv resursanvändning för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.

Nationella sidor och nätverk