Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss om du har frågor om ledning, styrning och utvecklingsarbete.

Förbundschef

Elin Jartun

E-post: elin.jartun@finsam.goteborg.se

Telefon: 031-365 75 42 , 0725-08 11 90

Biträdande förbundschef

Magnus Simonsson

E-post: magnus.simonsson@finsam.goteborg.se

Telefon: 031–368 09 81 , 0707-81 24 15

Utvecklingschef

Henrik Westerberg

E-post: henrik.westerberg@finsam.goteborg.se

Telefon: 0790-67 66 25

Utbildningsledare

Sanna Sundberg

E-post: sanna.sundberg@finsam.goteborg.se

Telefon: 073 – 582 98 30

Kommunikationsansvarig/ Utvecklingsledare Hälsa och Aktivitet

Isabell Carlsson

E-post: isabell.carlsson@finsam.goteborg.se

Telefon: 0707-79 24 93

Utvecklingsledare Individsamverkansteamet

Lejla Tomic

E-post: lejla.tomic@finsam.goteborg.se

Telefon: 0790-67 66 27

Utvecklingsledare Vuxna

Ervina Mujnovic

E-post: ervina.mujnovic@finsam.goteborg.se

Telefon: 031 -368 09 84

Projektledare delprojekt Gränsgångare Göteborg

Lars Feldt

E-post: lars.feldt@finsam.goteborg.se

Telefon: 0737-13 49 79

Tf. Verksamhetsledare centrum

Frida Schleenvoigt

E-post: frida.schleenvoigt@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-365 29 69

Projektledare Gränsgångare

Anette Tidlund

E-post: anette.tidlund@finsam.goteborg.se

Telefon: 0737-51 65 36

Post-och besöksadress

Finsam Göteborg
Första Långgatan 19
413 29 Göteborg