Kontakt

Post-och besöksadress

Finsam Göteborg
Första Långgatan 19
413 27 Göteborg

Kansli och utvecklingsgrupp

Förbundschef

Eva Magnusson

E-post: eva.magnusson@finsam.goteborg.se

Telefon: 031-365 75 42 , 0725-08 11 90

Biträdande Förbundschef

Magnus Simonsson

E-post: magnus.simonsson@finsam.goteborg.se

Telefon: 031–368 09 81 , 0707-81 24 15

Utvecklingsledare Kansliet

Henrik Westerberg

E-post: henrik.westerberg@finsam.goteborg.se

Telefon: 0790-67 66 25

Utbildningsledare IPS och BIP

Diana Waara

E-post: diana.waara@finsam.goteborg.se

Telefon: 0707-79 24 93

Kommunikatör / Utvecklingsledare Hälsa och Aktivitet

Isabell Carlsson

E-post: isabell.carlsson@finsam.goteborg.se

Telefon: 0707-79 24 93

Utvecklingsledare Finsam Vuxna

Margareta Olander

E-post: margareta.olander@finsam.goteborg.se

Telefon: 0790-67 66 28

Utvecklingsledare Finsam-team

Ginnie Ahlborg

E-post: ginnie.ahlborg@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-365 34 26

Utvecklingsledare Finsam Unga Vuxna

Lars Feldt

E-post: lars.feldt@socialcentrum.goteborg.se

Telefon: 031-365 69 56

Planeringsledare

Ola Andersson

E-post: ola.andersson@finsam.goteborg.se

Telefon: 0703-05 27 55