Nyheter och aktuella händelser

Inbjudan till halvdagskonferens projekt LANDA

Konferensen är en plattform för erfarenhetsutbyte, nätverksbygge där
civilsamhället och offentliga sektorn lär sig metoder från varandra för att stötta arbetslösa. Fokus är på hur vi ska samarbeta över sektorsgränser för att lyckas bättre med utökad arbetsintegration.