Hur använder du Finsam?

Som göteborgare kan du vända dig till Finsam Göteborg när du upplever att du hamnar mellan stolarna i din kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, staden och regionen och behöver hjälp att nå eller närma dig självförsörjning.

Du som arbetar hos våra medlemmar kan få råd och stöd i ditt arbete med samordnade rehabiliteringsinsatser. Om du arbetar med vår målgrupp och tror att det stöd som vi erbjuder matchar behovet hos den du du arbetar med kan ni göra en intresseanmälan.

Som chef eller politiker kan du använda Finsam som en test- och utvecklingsarena för nya arbetssätt eller metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Kravet är dock att minst två av våra medlemmar medverkar.

Foto: Frida Winter