Hur använder du Finsam Göteborg?

Få stöd genom insatser och projekt

Som göteborgare kan du vända dig till Finsam Göteborg när du upplever att du hamnar mellan stolarna i din kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, staden och regionen och behöver hjälp att nå eller närma dig självförsörjning. Om du har pågående vård-eller myndighetskontakter är det dessa du ska vända dig till för att få kontakt med oss. Om du saknar vård-eller myndighetskontakter och tror att vi erbjuder det stöd du behöver går det bra att kontakta oss direkt. Mer information om det stöd vi erbjuder hittar du på denna sidan: Få stöd: Insatser och projekt

Samverka med oss

Du som arbetar hos våra medlemmar kan få råd och stöd i ditt arbete med samordnade rehabiliteringsinsatser. Om du arbetar med vår målgrupp och tror att det stöd som vi erbjuder matchar behovet hos den du du arbetar med kan ni göra en intresseanmälan.

Testa nya arbetssätt

Som chef eller politiker kan du använda Finsam som en test- och utvecklingsarena för nya arbetssätt eller metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Kravet är dock att minst två av våra medlemmar medverkar.