Nya idéer? Ansök om medel

Har du idéer för insatser och projekt? Vi hjälper dig förverkliga dem.

För att ansöka om medel från förbundet till individ-eller strukturella insatser, kunskapsutveckling och konferenser, ska du fylla i ansökningsblanketten nedan.

Insatserna ska syfta till att utveckla stödet för personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan förbundets parter. Förslagen ska ligga inom eller i gränslandet av de fyra parternas gemensamma ansvarsområde.

Kontakta gärna oss i ett tidigt skede innan eller i samband med att ansökan skickas in.