Behandling av personuppgifter

För att kunna genomföra samverkansinsatserna, behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter.

Dataskyddsombud
Marie Hermanson
marie.hermanson@centrum.goteborg.se
070-288 69 95