Behandling av personuppgifter

GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig.

För att kunna genomföra samverkansinsatser, behöver vi samla in och lagra vissa personuppgifter. Samtycke för informationsutbyte lagras under den tid som du är aktuell i våra insatser. På denna sida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Personuppgifter och samtyckeshantering

Verksamheterna inom Finsam Göteborg bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Samtycket gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna ska kunna hjälpa dig i din samordnade arbetslivsinriktade rehabilitering. Samtycket gäller under tiden du är aktuell hos Finsam Göteborg.

Du samtycker till att representanter för dessa organisationer får utbyta information om dig och ta del av dokument och journalhandlingar utan hinder av sekretess.

Hantering av övriga handlingar

Finsam Göteborg omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till oss normalt blir allmänna handlingar. Vi är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Om du har frågor och synpunkter kring Finsam Göteborgs hantering av personuppgifter kan du kontakta förbundets Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud
Marie Hermanson
marie.hermanson@alvokust.se
070-288 69 95

Läs mer om dataskyddsförordningen, GDPR på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida