Pågående effektutvärdering av insatser

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekterna av Samordningsförbundens verksamhet på individnivå. Utvärderingen ska bidra med ökad kunskap om kausala effekter (orsak och verkan) mellan samordnad rehabilitering och individens utveckling i termer av att återfå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Från och med januari 2021 ingår samtliga Finsam Göteborgs insatser i utvärderingen. Detta innebär att alla nya deltagare erbjuds att ingå i utvärderingen och därigenom få möjlighet att bidra till ökad kunskap och göra sin röst hörd.

Kunskapen som genereras av utvärderingen är både ny och viktig. Ökad kunskap om vad som är bra och verkningsfullt för individen är även värdefull på samhällsnivå och utgör ett viktigt underlag för hur det samordnade stödet bör utformas.

Mer information om utvärderingen ges vid inledande informationstillfälle eller möte. Kontakta insatsernas samordnare om du har frågor eller önskar mer information. Det går också bra att kontakta ISF om du har frågor som berör utvärderingen.

Läs mer om regeringsuppdraget och utvärderingen på ISF:s hemsida: Utvärdering av Samordningsförbundens verksamhet

Projektledare och Forskare ISF
Ann-Christin Jans
010-174 15 08