Finsam Göteborg

Målgrupp

Vår målgrupp är personer i åldrarna 16–66 som har, eller har behov av, samordnat stöd från minst två av våra medlemsparter (Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen) för att stärka arbetsförmågan och nå eller närma sig arbete eller studier.

Utgångspunkter för arbetet som bedrivs

  • Alla har rätt till arbete och att bidra till samhällets utveckling.
  • Finsam Göteborg verkar för att alla göteborgare ska ges möjlighet att tillföra, tillhöra och bidra genom att samverka och skapa rätt förutsättningar.
  • Vi arbetar rättighetsbaserat och utgår från varje individs intresse, resurser och förmågor och ska stärka möjligheten att åtnjuta de mänskliga rättigheterna utan någon form av diskriminering.

Vårt uppdrag definieras enligt följande:

  • Fokus på arbete och studier.
  • Finansiera individinriktade insatser för personer driver sin väg till arbete och studier på egen hand.
  • Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna.
  • Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande.
  • Arbeta rättighetsbaserat för att garantera att samtliga insatser i planering, genomförande och uppföljning alltid har individen i fokus.