Finsam Göteborg

Finsam Göteborg är Göteborgs Samordningsförbund. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Vår målgrupp är personer i åldrarna 16–65 som har, eller har behov av, stöd från minst två av våra medlemmar för att nå eller närma sig arbete eller studier. 

Finsam Göteborgs uppdrag definieras enligt följande:

  • Fokus på arbete och studier.
  • Finansiera individinriktade insatser för personer driver sin väg till arbete och studier på egen hand.
  • Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna.
  • Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande.
  • Arbeta rättighetsbaserat för att garantera att samtliga insatser i planering, genomförande och uppföljning alltid har individen i fokus.