Finsam Göteborg

Utgångspunkter för arbetet som bedrivs

  • Alla har rätt till arbete och att bidra till samhällets utveckling.
  • Finsam Göteborg verkar för att alla göteborgare ska ges möjlighet att tillföra, tillhöra och bidra genom att samverka och skapa rätt förutsättningar.
  • Vi arbetar rättighetsbaserat och utgår från varje individs intresse, resurser och förmågor och ska stärka möjligheten att åtnjuta de mänskliga rättigheterna utan någon form av diskriminering.

Vårt uppdrag definieras enligt följande:

  • Fokus på arbete och studier.
  • Finansiera individinriktade insatser för personer driver sin väg till arbete och studier på egen hand.
  • Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna.
  • Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande.
  • Arbeta rättighetsbaserat för att garantera att samtliga insatser i planering, genomförande och uppföljning alltid har individen i fokus.