Insatser och kontaktuppgifter

Våra finansierade insatser finns hela staden och är uppdelade i fyra olika tema-områden. Alla insatser har som mål att stärka deltagarens förmåga att börja arbeta eller studera genom att erbjuda ett samlat och anpassat stöd. Du kan klicka dig vidare till varje insats i menyn till vänster. Intresseanmälan och kontaktuppgifter ligger under varje insats.