Målgrupper

I förarbetet till Finsamlagstiftningen beskrivs målgruppen som individer med sammansatt problematik med behov av samordnad rehabilitering och har behov av stöd från flera aktörer där det långsiktiga målet är att kunna uppnå förmåga att försörja sig själv genom arbete.

Målgruppen är huvudsakligen personer i förvärvsaktiv ålder. Med anledning av att skolplikten upphör vid 16 års ålder kan det även vara aktuellt att personer i denna ålder ingår som målgrupp för insatserna som samordningsförbund finansierar. Behoven hos målgruppen kan vara medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade utmaningar eller en kombination av dessa.

Den finansiella samordningen bedrivs för den målgrupp som är bosatt inom det område där samordningsförbundet verkar. Behoven identifieras lokalt och påverkas av förändringar i hos myndigheternas uppdrag och arbetssätt. Detta innebär att insatserna kan variera mellan samordningsförbunden och över tid.