BIP

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

Resultaten av studien har fått stor internationell uppmärksamhet och utmanar synsättet på traditionell stegvis rehabilitering där en insats ges åt gången. Studien visar på vikten av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där kontinuerliga, arbetsfokuserade insatser, erbjuds utan avbrott.

Finsam Göteborg har under 2021 påbörjat ett implementeringsarbete av nya, parallella, arbetssätt inom insatserna och kommer även att börja erbjuda medlemsparterna utbildning inom området under 2022. Kontakta gärna kansliet om du önskar mer information om BIP och ta del av rapporterna kopplade till studien här nedan.