BIP: Beskæftigelses Indikator Projekt

Om studien

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

Resultaten av studien har fått stor internationell uppmärksamhet och utmanar synsättet på traditionell stegvis rehabilitering där en insats ges åt gången. Studien visar på vikten av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där kontinuerliga, arbetsfokuserade insatser, erbjuds utan avbrott.

Finsams arbete med BIP

Finsam Göteborgs organisering och arbetssätt är starkt präglat av BIP. BIP-studien ger stöd i strävan att erbjuda kontinuerliga, parallella insatser med ett tydligt jobbfokus. För detta krävs ett gemensamt synsätt och att fler har kunskap om BIP. Därför erbjuder vi bland annat medlemsparterna utbildning och arrangerar nätverksträffar för kunskapsutveckling.

Ett gemensamt språk

BIP-forskningen riktar om fokus från individen till fokus på organisation, handledarrollen, insatsernas design och arbete. Styrkan och utmaningen med BIP forskningen är att det finns en stor igenkänning i de faktorer och perspektiv som lyfts fram. Det som är unikt med BIP är att det ger oss förutsättningar att använda ett gemensamt språk och synsätt på de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser vi genomför. Språkbruket kan även användas på såväl organisatorisk nivå som på deltagarnivå, där vi fokuserar på lösningar och behov snarare än organisatorisk tillhörighet. 

Kontakta oss

Vad vi kan ta med oss från BIP studien är ett utvecklingsarbete vi behöver göra tillsammans. Kontakta gärna vår utbildningsledare om du vill ha mer information, passa även gärna på att titta på filmen nedan och ta del av rapporterna kopplade till studien nedan.

Kontakt

Utbildningsledare och processstöd BIP

Sanna Sundberg

E-post: sanna.sundberg@finsam.goteborg.se

Telefon: 0735 82 98 30