BIP: Beskæftigelses Indikator Projekt

Om studien

BIP är en förkortning för en dansk progressionsmätningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

Resultaten av studien har fått stor internationell uppmärksamhet och utmanar synsättet på traditionell stegvis rehabilitering där en insats ges åt gången. Studien visar på vikten av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv där kontinuerliga, arbetsfokuserade insatser, erbjuds utan avbrott.

Finsams arbete med BIP

Finsam Göteborgs organisering och arbetssätt är starkt präglat av BIP och erbjuder bland annat medlemsparterna utbildning inom området och arrangerar nätverksträffar för kunskapsutveckling.

BIP-forskningen riktar om fokus från individen till fokus på organisation, handledarrollen, insatsernas design och arbete. Styrkan och utmaningen med BIP forskningen är att det finns en stor igenkänning i de faktorer och perspektiv som lyfts fram. Det som är unikt med BIP är att det ger oss förutsättningar att använda ett gemensamt språk och synsätt på de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser vi genomför oavsett vilka metoder vi använder där vi gemensamt kan synliggöra behov av verksamhetsförändringar utifrån ett evidensbaserat synsätt. Språkbruket kan även användas på såväl organisatorisknivå som på deltagarnivå, där vi fokuserar på lösningar och behov snarare än organisatorisk tillhörighet. 

Att Finsam Göteborg vill satsa på att öka kunskapen utifrån BIP och att kunna möjliggöra detta arbetssätt/ förhållningsätt är för att vi möter många målgrupper och samarbetar med flertalet parter och ska arbeta evidensbaserat. BIP studien har visat att tydligt jobbfokus samtidigt som möjlighet till parallella insatser inom det som individen har störst behov av leder till störst progression mot arbete. BIP studien visar även andra resultat som har med organisationen att göra och hur vi organiserar oss.

Vad vi kan ta med oss från BIP studien är ett utvecklingsarbete vi behöver göra tillsammans. Kontakta gärna vår utbildningsledare om du önskar information om BIP och ta del av rapporterna kopplade till studien nedan.

Kontakt

Utbildningsledare och processstöd BIP

Sanna Sundberg

E-post: sanna.sundberg@finsam.goteborg.se

Telefon: 0735 82 98 30