Finsam Unga Vuxna

Vi är till för dig som är ung vuxen och har psykisk ohälsa som utgör hinder att arbeta eller studera. Vi erbjuder samordnat stöd för att stärka din förmåga att börja arbeta eller studera.

Unga Vuxna 16-29 år

Hur går det till?

Tillsammans med en Arbetsspecialist gör du en planering för hur du ska komma igång med arbete, studier eller praktik. Planeringen grundas i dina behov och önskemål för att du ska stärka din arbetsförmåga.

Arbetsspecialisten samarbetar med de som är viktiga kring dig, som till exempel vårdgivare, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Om du har behov av hälsostärkande aktiviteter och samtal finns möjlighet att träffa samtalsstödjare, arbetsterapeut och hälsoutvecklare.

Unga Vuxna är till för dig som:

  • Är mellan 16 och 29 år och bor i Göteborg
  • Har psykisk ohälsa och offentlig försörjning eller inte har någon försörjning
  • Vill börja arbeta eller studera och skapa en förändring i vardagen
FOTO:LOBIRGERSSON© VISUELL KOMMUNIKATION

Intresserad av att delta?

Fyll i intresseanmälan tillsammans med din handläggare eller vårdkontakt. Det går också bra att skriva en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Vi inleder din medverkan med ett informationsmöte där du avgör om vi är rätt väg till arbete eller studier för dig.

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen. Du kan endast anmäla dig till ett område. Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post. Postadressen hittar du i intresseanmälan.

Samordnare Unga Vuxna Centrum

Katarina Olanders

E-post: katarina.olanders@socialcentrum.goteborg.se

Telefon: 031-367 98 83

Samordnare Unga Vuxna Hisingen

Karoline Tolunay

E-post: karoline.tolunay@forsakringskassan.se

Telefon: 010-117 30 98

Samordnare Unga Vuxna Nordost

Anna Akbarian

E-post: anna.akbarian@funktionsstod.goteborg.se

Telefon: 0727-01 75 92

Samordnare Unga Vuxna Sydväst

Anna Gustafsson

E-post: anna.e.gustafsson@vgregion.se

Telefon: 0700-85 28 31

Vi arbetar med metoden IPS – Individual Placement and Support

Våra arbetsrehabiliterande insatser grundas på den evidensbaserade metoden IPS. Metoden bygger på att snabbt söka arbete och komma ut i arbetslivet. Det är deltagarens val, intresse och önskemål som styr. Arbetsspecialisten följer deltagarens process, bygger relationer med arbetsgivare och skapar arbetstillfällen.