Finsam Unga Vuxna

Vi är till för dig som är ung vuxen, 16-29 år, är arbetslös och har psykisk ohälsa som på olika sätt hindrar dig från att arbeta eller studera.

Från och med den 1 juni 2024 så är det en kö till Unga Vuxna och Projekt Gränsgångare. Det innebär att ni som anmälande part endast behöver förhålla er till en intresseanmälan.
Sedan nedan för mer info och kontaktuppgifter.

Unga Vuxna 16-29 år

Hur går det till?

Tillsammans med en Arbetsspecialist gör du en planering för hur du ska komma igång med arbete eller studier. Planeringen grundas i dina behov, intressen och önskemål.

Arbetsspecialisten samarbetar med de som är viktiga kring dig, som till exempel vårdgivare, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Parallellt med att du deltar i Finsam Vuxna kan du också ta del av insatser inom Hälsa och Aktivitet.

Unga Vuxna är till för dig som:

  • Är mellan 16 och 29 år och bor i Göteborg
  • Har psykisk ohälsa och offentlig försörjning eller inte har någon försörjning
  • Vill börja arbeta eller studera och skapa en förändring i vardagen

Intresserad av att delta?

Fyll i intresseanmälan tillsammans med din handläggare eller vårdkontakt. Det går också bra att skriva en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Vi inleder din medverkan med ett informationsmöte där du avgör om vi är rätt väg till arbete eller studier för dig.

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen. Du kan endast anmäla dig till ett område. Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post. Postadressen hittar du i intresseanmälan.

Kontakta oss om du har några frågor!

Vakant tom 1 juli 2024

Telefon:

Samordnare Unga Vuxna Hisingen och Nordost

Karoline Tolunay

E-post: karoline.tolunay@forsakringskassan.se

Telefon: 010-117 30 98

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg