Gränsgångare

Gränsgångare i Göteborg – för vem?

Gränsgångare vänder sig till personer mellan 16–29 år som bor i Göteborg och är i behov av stöd för att nå eller närma sig arbete/studier. Vi vänder oss primärt till följande målgrupper; unga med psykisk ohälsa, utrikesfödda kvinnor, hemmasittare, unga män med risk för kriminalitet och personer med funktionsnedsättningar samt de i gråzon för verksamheter som gränsar till LSS/daglig verksamhet.

Hur arbetar vi?

Inom projekt Gränsgångare utgår vi från individens behov, vad hen är bra på och vad individen vill göra för att på sikt nå eller närma sig arbete/studier. Vi koordinerar, lotsar och samverkar med andra för att individen ska få bästa möjliga stöd.

Varför behövs en Gränsgångare?

Syftet med projektet är att arbeta i de organisatoriska mellanrum där individer faller ur systemet av olika anledningar. Utöver arbete med individen ska projektet arbeta strukturellt med myndigheter och verksamheter där dessa målgrupper finns. Det blir en individuell lösning för respektive verksamhet utifrån behov.

Hur får jag kontakt med en gränsgångare?

Det finns olika vägar in till Gränsgångare. Är du osäker på om projekt Gränsgångare är rätt för dig eller den unga vuxna du har kontakt med, ring, sms:a, eller mejla gärna en koordinator för att rådfråga. Vill du ansöka direkt så hittar du intresseanmälan nedan.

Kontakta oss om du har några frågor!

Koordinator Sydväst 
Erica Uussalu                                    
0790-98 10 05
erica.uussalu@funktionsstod.goteborg.se

Koordinator Centrum
Emma Benon, koordinator                                               
0702-57 31 07
emma.benon@socialsydvast.goteborg.se

Koordinator Hisingen
Maria Lennde, koordinator                    
0728- 56 55 43
maria.lennde@socialcentrum.goteborg.se

Nordost
Lars Feldt                 
0737-13 49 79
lars.feldt@finsam.goteborg.se


Övriga frågor

Lars Feldt, projektledare Gränsgångare Göteborg                 
0737-13 49 79
lars.feldt@finsam.goteborg.se


Vi finns i hela Göteborg!

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg