Gränsgångare

   

Projekt Gränsgångare – för alla människors rätt till arbete   

Projektet startade upp den 1 januari 2023 och kommer att pågå i tre år, fram till den sista december 2025. Projektet drivs av tre Samordningsförbund; Finsam Göteborg, Väst och Älv & Kust. Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare. Deltagare kommer att aktualiseras från den 1 mars 2023.

Delprojekt Gränsgångare Göteborg

Finsam Göteborgs målgrupp för projektet är primärt unga vuxna 16 – 29 år, med utmaningar utöver arbetslöshet, och som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. De identifierade grupperna är främst; utrikesfödda kvinnor och män (med speciellt fokus på kvinnor), unga med psykisk ohälsa, hemmasittare, unga män med risk för kriminalitet, unga med funktionsnedsättningar, unga i gråzonen för daglig verksamhet, samt unga med behov av utbildning.

Projektidén bygger på att komplettera befintlig struktur inom Finsam Unga vuxna med koordinatorer. Denna specifika roll har växt fram utifrån det tidigare ESF-projektet (från Skola till Arbetsliv) och arbetssättet därifrån kommer att vidareutvecklas, med målet att inbegripa alla inom den tänkta målgruppen och inte bara elever i övergången mellan gymnasieskolan/arbetsliv. Koordinatorerna kommer arbeta tillsammans med de befintliga teamen, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna implementera det projektspecifika arbetet. Koordinatorerna har till uppdrag att stötta målgruppen, samt även identifiera eventuella brister i samverkan.

Kontakt

Tina Naga, projektledare                                                       0728-56 54 98 tina.naga@arbvux.goteborg.se

Rick Mulder, projektekonom                                                0732-30 49 40 rudolf.mulder@stenungsund.se

Lars Feldt, utvecklingsledare Unga Vuxna                     0737-13 49 79 lars.feldt@finsam.goteborg.se

Evy Almstrand, processtöd                                                    0707-80 09 71 evy.almstrand@socialnordost.goteborg.se

Sanna Sundberg, processstöd BIP                                      0735 – 82 98 30 sanna.sundberg@finsam.goteborg.se