Finsam Vuxna

Vi vänder oss till dig som är vuxen och är mellan 18 – 66 år, är arbetslös och har psykisk ohälsa som på olika sätt hindrar dig från att arbeta eller studera.
Du är motiverad till att börja arbeta eller studera, men har behov av mer individanpassat stöd än vad du kan få via ordinarie insatser hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.
Vi kan erbjuda dig ett individuellt utformat stöd på din väg till arbetslivet.

Finsam Vuxna 18-66 år

Hur går det till?

Tillsammans med en Arbetsspecialist gör du en planering för hur du kan nå eller närma dig arbete eller studier. Planeringen grundas i dina behov, intressen och önskemål.

Arbetsspecialisten hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats eller utbildning. Tillsammans utforskar ni dina förmågor och eventuella stödbehov.

Din Arbetsspecialist stöttar dig även med dina myndighets- och vårdkontakter. Vi arbetar tillsammans med ditt nätverk då vi vet att det är nödvändigt för en lyckosam väg mot arbete och studier.

Parallellt med att du deltar i Finsam Vuxna kan du också ta del av insatser inom Hälsa och Aktivitet.

Hur länge kan jag delta i insatsen?

Du kan delta i Finsam Vuxna i upp till ett år. Ibland börjar du arbeta eller studera under din tid hos oss, men ett lika gott resultat är att du närmat dig arbete eller studier. Inför avslut i insatsen görs en planering för din fortsatta väg till arbete eller studier tillsammans med dina myndighets- och vårdkontakter.

Vi finns för dig som:

 • Är mellan 18 – 66 år och är bosatt i Göteborg
 • Är arbetslös och saknar anställning eller studieplats
 • Har psykisk ohälsa eller liknade tillstånd och som är i behov av extra och samordnat stöd
 • Vill börja arbete eller studera och har behov av stöd från minst två av samverkansparterna: Arbetsförmedling Försäkringskassan, kommunen och/eller sjukvården
 • Har en ersättning från kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Tänk på att:

 • Du ska ha en språknivå i svenska som gör att du klarar dig självständigt på en arbetsplats
 • Om du har en beroendeproblematik är det viktigt att det inte är ett aktivt missbruk och att du har ett professionellt stöd
 • Du kan ha rätt till insatser inom Finsam Vuxna om du är aktuell inom LSS (personkrets 1)

Framgångsfaktorer för ett fungerande deltagande i Finsam Vuxna:

 • Komma på inbokade tider och meddela frånvaro/förhinder
 • Aktivt delta i uppgjord planering
 • Vara nykter och drogfri på möten och på en arbetsplats
 • Samarbete med dina myndighetskontakter och hälso- och sjukvården

Informationsmöten våren 2024

Kom gärna på ett av våra öppna informationsmöten på tisdagar kl. 14.30. Se datum och plats i tabellen nedan. Ingen föranmälan behövs.

MånadVeckaDatumOmråde
Januari530/1Hisingen
Februari713/2Centrum
Februari927/2Sydväst
Mars1112/3Nordost
Mars1326/3Hisingen
April159/4Centrum
April1723/4Sydväst
Maj197/5Nordost
Maj2121/5Hisingen
Juni234/6Centrum
Juni2518/6Sydväst

Intresserad av att delta?

Fyll i intresseanmälan och samtycke som finns nedan tillsammans med din handläggare eller vårdkontakt.

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen. Du kan endast anmäla dig till ett område. Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post. Postadressen hittar du i intresseanmälan.

Innan du fyller i intresseanmälan, gå igenom checklistan nedan.

Kontakta oss om du har några frågor!

Samordnare Vuxna Hisingen och Nordost

Hanneke Seljee-Svedberg

E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se

Telefon: 031 – 366 41 74

Samordnare Vuxna Centrum och Sydväst

Anna Gustafsson

E-post: anna.e.gustafsson@vgregion.se

Telefon: 0700-85 28 31

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg