Finsam Vuxna

Vi vänder oss till dig som vill börja arbeta eller studera, men som har behov av mer individanpassat stöd än du kan få via ordinarie insatser hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.
Vi arbetar utifrån den arbetsrehabiliterande metoden IPS och erbjuder dig ett individuellt utformat stöd på din väg till arbete eller studier.

Finsam Vuxna 18-66 år

Hur går det till?

Du får kontakt med en av våra Arbetsspecialister och tillsammans arbetar ni för att du ska nå eller närma dig arbete eller studier. Inledningsvis kartlägger ni dina önskemål och förutsättningar för arbete eller studier. Därefter stöttar Arbetsspecialisten dig att hitta en lämplig arbetsplats eller utbildningsanordnare. Du behöver inte från start veta vad du trivs med och klarar av i ett arbete. Tillsammans utforskar ni dina förmågor och eventuella stödbehov.

Din Arbetsspecialist stöttar dig även i kontakt med dina myndighets- och vårdkontakter. Vi vet att det är viktigt att du har stöd utifrån hela din livssituation för att lyckas som arbetstagare.

Parallellt med att du deltar i Finsam Vuxna kan du också ta del av insatser inom Hälsa och Aktivitet.

Hur länge kan jag delta i insatsen?

Du kan delta i Finsam Vuxna i upp till ett år. Ibland börjar du arbeta eller studera under din tid hos oss, men ett lika gott resultat är att du närmat dig arbete eller studier. Inför avslut i insatsen görs en planering för din fortsatta väg till arbete eller studier tillsammans med dina myndighets-och vårdkontakter.

Vi finns för dig som:

  • Är bosatt i Göteborg och saknar anställning
  • Vill börja arbete eller studera och har behov av stöd från minst två av myndigheterna: Arbetsförmedling Försäkringskassan, kommunen och/eller sjukvården
  • Upplever att din hälsa och/eller sociala situation påverkar dina förutsättningar för arbete eller studier
  • Har ersättning från kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen alternativt saknar inkomst

Framgångsfaktorer för ett fungerande deltagande i Finsam Vuxna:

  • Komma på inbokade tider och meddela frånvaro/förhinder
  • Aktivt delta i uppgjord planering
  • Vara nykter och drogfri på möten och på en arbetsplats

Informationsmöten våren 2023

Kom då gärna på ett informationsmöte för att höra hur vi arbetar inom Finsam Vuxna. Vi erbjuder öppna informationsmöten varannan tisdag kl. 14.30.

Se datum och plats i tabellen nedan. Ingen föranmälan behövs.

Intresserad av att delta?

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen. Du kan endast anmäla dig till ett område. Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post. Postadressen hittar du i intresseanmälan.

Kontakta oss om du har några frågor!

Samordnare Vuxna Hisingen och Nordost

Hanneke Seljee-Svedberg

E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se

Telefon: 031 – 366 41 74

Samordnare Vuxna Centrum och Sydväst

Anna Gustafsson

E-post: anna.e.gustafsson@vgregion.se

Telefon: 0700-85 28 31

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg