Finsam Vuxna

Finsam Vuxna vänder sig till dig som har offentlig försörjning, eller inte har någon egen försörjning, och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera. Du är redo att börja förändra din situation och vill testa din arbetsförmåga på en individuellt anpassad nivå.

Insatser

Vuxna 18-64 år

Hur går det till?

Din Arbetsspecialist hjälper dig ta fram en planering för hur din väg till arbete eller studier ska se ut. Din Arbetsspecialist blir bryggan mellan dig och din framtida arbetsplats och ni samarbetar med de som är viktiga för att du ska nå dina mål, som till exempel vården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Parallellt med din planering mot arbete finns det möjlighet att få individuellt anpassat stöd att stärka din hälsa och förmåga att arbeta eller studera.

Vi finns för dig som:

  • Är 18-64 år
  • Har ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver förstärkt stöd för att börja arbeta eller studera
  • Är motiverad att stärka din arbetsförmåga och komma igång med aktiviteter och planering mot arbete och studier
FOTO:LOBIRGERSSON© VISUELL KOMMUNIKATION

Intresserad av att delta?

Fyll i intresseanmälan tillsammans med din handläggare eller vårdkontakt och skicka till oss via post. Det går också bra att skriva en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Vi inleder din medverkan med ett informationsmöte där du avgör om vi är rätt väg till arbete för dig.

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen. Du kan endast anmäla dig till ett område. Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post. Postadressen hittar du i intresseanmälan.

Samordnare Vuxna Centrum

Katarina Olanders

E-post: katarina.olanders@socialcentrum.goteborg.se

Telefon: 031-367 98 83

Samordnare Vuxna Hisingen

Hanneke Seljee-Svedberg

E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se

Telefon: 0736-66 40 24

Samordnare Vuxna Nordost

Frida Schleenvoigt

E-post: frida.schleenvoigt@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-365 29 69

Samordnare Vuxna Sydväst

Anna Gustavsson

E-post: anna.e.gustafsson@vgregion.se

Telefon: 0700-85 28 31

Vi arbetar med metoden IPS – Individual Placement and Support

Våra arbetsrehabiliterande insatser grundas på den evidensbaserade metoden IPS. Metoden bygger på att snabbt söka arbete och komma ut i arbetslivet. Det är deltagarens val, intresse och önskemål som styr. Arbetsspecialisten följer deltagarens process, bygger relationer med arbetsgivare och skapar arbetstillfällen.