Finsam Vuxna

Finsam Vuxna 18-64 år

Hur går det till?

Din Arbetsspecialist hjälper dig ta fram en planering för hur din väg till arbete eller studier ska se ut. Din Arbetsspecialist blir bryggan mellan dig och din framtida arbetsplats och ni samarbetar med de som är viktiga för att du ska nå dina mål, som till exempel vården, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

Parallellt med din planering mot arbete finns det möjlighet att få individuellt anpassat stöd att stärka din hälsa och förmåga att arbeta eller studera.

Vi finns för dig som:

  • Är 18-64 år
  • Har ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver förstärkt stöd för att börja arbeta eller studera
  • Är motiverad att stärka din arbetsförmåga och komma igång med aktiviteter och planering mot arbete och studier

Intresserad av att delta?

Fyll i intresseanmälan tillsammans med din handläggare eller vårdkontakt och skicka till oss via post. Det går också bra att skriva en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Vi inleder din medverkan med ett informationsmöte där du avgör om vi är rätt väg till arbete för dig.

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen. Du kan endast anmäla dig till ett område. Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post. Postadressen hittar du i intresseanmälan.

Samordnare Vuxna Hisingen och Nordost

Hanneke Seljee-Svedberg

E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se

Telefon: 0736-66 40 24

Samordnare Vuxna Centrum och Sydväst

Anna Gustavsson

E-post: anna.e.gustafsson@vgregion.se

Telefon: 0700-85 28 31

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg