Rättighetsbaserat arbetssätt

Finsam Göteborg är ett samordningsförbund som har valt att arbeta rättighetsbaserat. Detta innebär ett arbetssätt där mänskliga rättigheter omsätts i praktisk handling.

Alla delar av arbetet, från styrning och ledning till det operativa arbetet och mötet med deltagare genomsyras och analyseras enligt följande rättighetsprinciper:

  • Icke-diskriminering
  • Jämställdhet och jämlikhet
  • Delaktighet och inkludering
  • Transparens och ansvar
  • Egenmakt

Rätten till arbete, utbildning och hälsa är utgångspunkterna samtliga insatser och projekt som vi driver. Uppdraget är att säkerställa att målgruppen, som är rättighetsbärare, får sina rättigheter tillgodosedda. I detta avseende är vi ansvarsbärare som ska skapa förutsättningar för målgruppens förmåga att förändra sin situation, istället för att göra den till en grupp som är föremål för åtgärder.

Vi strävar alltid efter att skapa delaktighet och inkludering av målgruppen. Att aktivt välja att medverka i insatserna istället för
att bli tvingad ses som det första, och viktigaste, steget mot en hållbar förändring och återgång till självförsörjning. Av denna anledning är deltagarens ingång till oss alltid en egen upprättad intresseanmälan. Medverkan i insatserna ska byggas på frivillighet och deltagarens egen vilja och motivation att förändra sin situation.

Testa ett praktiskt verktyg för att komma igång med rättighetsbaserat arbetssätt du med!