Vision och värdegrund

Finsam Göteborgs insatser har som gemensamt mål att verka för att Göteborgs invånare ska få stöd och rehabilitering som ökar möjligheterna till självförsörjning.

Ett viktigt syfte med Finsam är att förhindra att personer med nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar i en gråzon mellan myndigheterna. Vi möjliggör samlat stöd, som utgår från individuella förutsättningar och behov.

När vi samverkar inom välfärds- och rehabiliteringsområdet finns det möjlighet att göra mer för dem som behöver insatser från flera medlemmar samtidigt. En annan positiv effekt av det nära samarbetet är att samhällets resurser för rehabilitering kan användas på ett kostnadseffektivt sätt.

FOTO:LOBIRGERSSON© VISUELL KOMMUNIKATION