Forskning och utvärdering

Här kan du ta del av de forskningsresultat som genererats av pågående och avslutade ESF-projekt. Utvärdering är en viktig del av ESF-projekt. Utvärderingen ska ta reda på, och redogöra för:

  • vilka resultat projektet har uppnått
  • vad som går bra
  • varför det går bra eller varför en viss verksamhet inte fungerat som tänkt

Utvärderingen ska vara en grund för lärande både under genomförandet av projektet och efter att projektet avslutats. Det är viktigt att alla resultat som genereras tillvaratas och sprids till aktuella och relevanta aktörer.

Projekt Respondere