Respondere- från skola till arbetsliv

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Finsam Göteborg, Samordningsförbundet Älv & Kust och Samordningsförbundet Insjöriket. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldrarna 16-29 som har funktionsvariationer och behov av samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Från Skola till Arbetsliv – en del av Projekt Respondere

Från Skola till arbetsliv är ett delprojekt inom Respondere. I delprojektet fokuserar vi att tidigt fånga upp ungdomar som varken arbetar eller studerar för att möjliggöra en stabil övergång från skola till arbetsliv.

Delprojektledare Från skola till arbetsliv

Kristin Rinaldo

E-post: kristin.rinaldo@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010-487 30 01

Projekledare Respondere

Evy Almstrand

E-post: evy.almstrand@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0707-80 09 71