Respondere- från skolan till arbetsliv

Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan de tre Samordningsförbunden Älv & Kust, Göteborg, Insjöriket samt Försäkringskassan.

De tre delprojekten arbetar med målgruppen unga vuxna i åldrarna 16-29 med funktionsvariationer som har behov av samordnat stöd för att nå arbetsmarknaden eller studier. Delprojekten är anpassade utifrån lokala behov och förutsättningar.

Finsam Göteborg – Från Skola till Arbetsliv

Finsam Göteborg är en del av delprojektet Från Skola till Arbetsliv som fokuserar på målgruppen ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) . Här finns större andelen ungdomar med psykisk ohälsa som inte har fått stöttning i att hitta rätt i samhällets stödfunktioner och där många aktörer, inte minst skolor och elevhälsoteamen är aktiva men där samordning av samhällets resurser och övergången mellan skola och arbetsliv inte fungerar fullt ut.

Delprojektledare Från skola till arbetsliv

Kristin Rinaldo

E-post: kristin.rinaldo@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010-487 30 01

Projekledare Respondere

Evy Almstrand

E-post: evy.almstrand@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0707-80 09 71