Om Finsam

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstemän från ovan nämnda parter.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Det finns idag ett ca 80 Samordningsförbund i hela Sverige. Nästan alla kommuner i Sverige ingår i ett samordningsförbund.