Om Finsam

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Förbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse bestående av förtroendevalda och tjänstemän från ovan nämnda parter.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Det finns idag ett ca 80 Samordningsförbund i hela Sverige. Nästan alla kommuner i Sverige ingår i ett samordningsförbund.

Finsam Göteborg

Finsam Göteborg är Göteborgs Samordningsförbund. Samverkan sker mellan och tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad.

Vår målgrupp är personer i åldrarna 16–64 som har, eller har behov av, stöd från minst två av våra medlemmar för att nå eller närma sig arbete eller studier. 

Finsam Göteborgs uppdrag definieras enligt följande:

  • Fokus på arbete och studier
  • Finansiera individinriktade insatser för personer driver sin väg till arbete och studier på egen hand
  • Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna
  • Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande samt
  • Arbeta rättighetsbaserat för att garantera att samtliga insatser i planering, genomförande och uppföljning alltid har individen i fokus.