Finsam Göteborg vill uppmärksamma Orange Day 2022!

Publicerat 24 november, 2022

Den 25 november infaller FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

För Finsam Göteborg är mänskliga rättigheter en självklarhet och att vi ska arbeta med frågan om våld kontinuerligt. Vi vill därför uppmärksamma denna dag #tasnacket