Uppdaterade riktlinjer covid-19

Publicerat 6 september, 2021

Generella riktlinjer för förbundet:

 1. Styrelsens arbetsutskott uppmanar all personal som arbetar för förbundet att vaccinera sig.
 2. Eget ansvar för all personal att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer: tvätta händerna, hålla avstånd och vara hemma vid symptom.
 3. Arbeta hemifrån om arbetet tillåter detta.

Lokala riktlinjer för förbundet:

 1. Inlånad personal följer sin ordinarie myndighets riktlinjer när det gäller att arbeta hemifrån – är ni osäkra så kontakta er närmaste chef.
 2. Lokal anpassning – en person per arbetsrum, vid öppna arbetsplatser för flera medarbetare – beakta avstånd så att ni inte sitter för tätt.
 3. 8-personers regeln tas bort (9 personer på Första Långgatan)och hälften av kontorets personal kan nu vara på plats samtidigt. Om det till exempel arbetar 20 personer på ett kontor kan nu 10 av dessa vara på plats samtidigt (undantaget ESF-projektet Move On).
 4. Fortsätt att förlägga aktiviteter för deltagare utomhus, när så är möjligt.
 5. Förutom den personal som är på plats kan besökare tas emot på ett planerat sätt, så att inte köer uppstår vid ingången, väntrum och vid toaletterna.
 6. Besök av deltagare förläggs helst i mötesrum där betryggande avstånd kan beaktas, vid stora egna arbetsrum kan besökare tas emot med betryggande avstånd.
 7. Konferensrum/gruppaktivitetsrum/samtalsrum mm kan användas för flera besökare samtidigt, på anvisade platser med minst 1 meter mellan stolarna. Områdessamordnare får i uppgift att på dörren till varje mötesrum markera max antal platser samt anpassa möbleringen till detta antal.
 8. Mötena ska bokas i förväg och mötena ska hållas korta med pauser och rummet ska luftas innan, vid pauser och efter möten.

Eget ansvar:

 1. Testa dig om du känner dig sjuk på arbetstid, självtest ska finnas på plats i våra lokaler (detta test är inte till  för deltagare).
 2. Använd din flextid så att du inte reser när det är som mest belastning på kollektivtrafiken.
 3. När du äter lunch i lokalen, avvakta så att inte för många äter lunch samtidigt, områdessamordnare får i uppgift att markera antalet platser som kan nyttjas samtidigt i lunchrummet.
 4. För att vi ska kunna hålla koll på hur många som är på arbetsplatsen så behöver alla digitalt fylla i filen Kontorsnärvaro.

Områdessamordnarna får ansvaret för att hitta anpassningarna på plats i respektive lokal med skyltning etc. samt ev. frågor om tillämpning, Ervina ansvarar för ESF-projektet Move Ons lokal och jag ansvarar för lokalen på Första Långgatan 17.