Så ska samhället fånga upp unga hemmasittare

Publicerat 18 maj, 2021

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på uppdrag av regeringen tagit fram en rapport som redogör för sju förslag som bör prioriteras i ett fortsatt arbete tillsammans kring unga som varken arbetar eller studerar. Ett av förslagen är ökade insatser finansierade av Samordningsförbunden.

Hör vår förbundschef Eva Magnusson och Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF prata om hur vi ska hitta gemensamma lösningar för målgruppen.