ESF-projekt

Insatser

ESF Projekt

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finsam Göteborg driver i dag tre ESF-projekt och är med i ett delprojekt.

Projekten har olika inriktning och vänder sig till olika målgrupper. Projekten finns i olika delar av Göteborg, i kartan nedan kan du klicka dig vidare till respektive projekt.