ESF-projekt

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Finsam Göteborg driver i dag tre ESF-projekt och är med i ett delprojekt.

Projekten har olika inriktning, finns i olika delar av staden och vänder sig till olika målgrupper. Här kan du läsa mer om respektive projekt och hur du går tillväga för att göra en intresseanmälan för medverkan.