Uppdaterad information för begränsad smittspridning

Publicerat 3 januari, 2022

Kansliet kommer den 11 januari att besluta om, och kommunicera ut, preciserade riktlinjer för Finsam Göteborg. Tills dess uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån och ha möten digitalt. Vid behov av fysiska möten ska avstånd hållas.