Förankringskonferens ESF förstudie ”Gränsgångare – för alla människors rätt att lyckas”

Publicerat 1 november, 2022

Den 27 oktober samlades 130 medarbetare, chefer och förtroendevalda på Scandic Crown i Göteborg för att medverka vid Förankringskonferensen som betonar ”Individens fokus i fokus”!

Samordningsförbunden BÅD-ESÅ, Göteborg, Halland, Södra Vänern, Väst och Älv & Kust har gått samman i ett Regionalt utvecklingsprojekt och gör tillsammans en förstudie som kommer att vara helt klar i slutet av november. Förstudien har redan nu resulterat i en ansökan om ESF-medel, där tre av förbunden söker gemensamt för ett projekt. Två förbund (eventuellt tre) är i startgroparna för att göra en gemensam ansökan vid nästa utlysning. Resultaten från förstudien kommer att vara till stor nytta för förbundens fortsatta arbete, oavsett stöd från ESF, eller inte. Förbunden kommer att kunna använda resultaten för fortsatt utvecklingsarbete internt, men framför allt inom gemensamma utvecklingsområden.

Temat för dagen ”Individens fokus i fokus” slog direkt an tonen för dagen. Charlotte Axelsson, moderator för dagen, med lång och bred erfarenhet av samordningsförbundens värld, höll i alla trådar för att dagen skulle löpa på smidigt, med så många åhörare och gäster.

Henrik Svedberg, förbundschef Älv & Kust inledde dagen och projektledningen Helene Bergenhäll, Rick Mulder och Evy Almstrand berättade kort om förstudien, dess syfte, innehåll och resultat. Bland annat har förstudien genomfört en omfattande omvärldsanalys som var mycket intressant att få ta del av.

Lea Egemose Graae från Vaeksthuset i Danmark föreläste via länk. Hon berättade engagerat om ny forskning kring ”Tilltro till jobbchansen”. Forskningen har visat att medarbetarens tilltro till deltagarens möjlighet att få ett arbete, är av avgörande betydelse för deltagarens progression. Lea lyfte särskilt fram språket som skapar förväntningar; ”Språket kan både öppna och stänga för att se handlingsutrymme och möjligheter.”

Nästa gäster kom från Arbetsmarknadsenheten i Falkenberg, Mikael Paulsson och Johanna Fredriksson. De har myntat ett nytt begrepp ”Pyttipanna karusell” som besvarades med stor entusiasm hos åhörarna. Mikael och Johanna berättade om hur progressionsverktyget SKAPA (bygger på BIP-forskningen) implementerats i deras verksamhet. Mycket intressant att få ta del av!

Sedan var det Heiti Ernits tur att ställa sig på scen. En del har lyssnat på Heiti tidigare när han berättar om sin forskning kring ”Gränsgångare”. Många i publiken upplevde säkert en hög igenkänning, då ”Gränsgångare” är ett samlingsbegrepp för yrkesfunktioner som arbetar med deltagare och stödjer dem i de organisatoriska mellanrum som uppstår inom välfärdens djungel. Heiti är alltid lika intressant att lyssna på!

Sist men absolut inte minst föreläste Louise Bringselius om Tillitsbaserad styrning och ledning. Louise höll ett målande och inspirerande, men även tänkvärt, föredrag. Många lämnade nog konferensen med hennes ord surrande i bakhuvudet.

Sammantaget blev den ”röda tråden” för dagen tydlig; Politikens höga förväntningar på ledning och styrning, ledningens höga förväntningar och tilltro till medarbetarna och  medarbetarnas höga förväntningar och tilltro till deltagarna, leder till att deltagarna har höga förväntningar och framför allt tilltro till sina egna förmågor och resurser!

Dagen avslutades med att berörda sex förbundschefer Ann Kickéus, Samuel Grahn, Gudrun Emilsdottir, Eva Magnusson, Helene Ohlsson och Henrik Svedberg, tillsammans lyfte fram att förbunden skiljer sig åt till viss del, men att det samtidigt finns många gemensamma utmaningar och en stor poäng med att arbeta över samordningsförbundsgränserna!