Rättighetsbaserat arbete

Publicerat 12 oktober, 2020

För att förstärka och implementera ett rättighetsbaserat arbetssätt i våra finansierade insatser ingår vi, tillsammans med Borås Stad, Vänersborg kommun och Herrljunga kommun i Emergas utvecklingsprogram Från Vad till Hur.

Programmets mål är att synliggöra diskriminerande/exkluderande normer och utveckla praktiska och samstämmiga verktyg som kan användas för att aktivt arbeta för icke-diskriminering och inkludering.

Läs mer om programmet på Emergas hemsida!