Återgång till kontoren

Publicerat 5 oktober, 2021

Folkhälsomyndigheten meddelar från och med den 29 september att det inte längre finns någon rekommendation om att arbeta hemifrån. Vad som gäller för oss i Finsam Göteborg beslutades på styrelsens möte den 1 oktober. För medarbetare som är anställda i förbundet (kansliet) så återgår alla till sina arbetsplatser omgående. Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan (förutom Arbetsförmedlingen) beslutade att återgång i arbete är möjlig för alla våra inlånade medarbetare.

För medarbetare från Arbetsförmedlingen gäller följande:

Utlånade medarbetares återgång till arbetsplatsen efter pandemin kommer att ske succesivt från den 1 november och förbundet har fått i uppgift att säkerställa våra lokala arbetsplatser, enligt ett antal punkter från Arbetsförmedlingen. Skyddsronder kommer att äga rum i våra lokaler med start den 26 oktober och ska vara klara den 18 november.

Personligt ansvar

Du har fortfarande ett stort personligt ansvar för att vara vaksam på symtom. Om du har sjukdomssymtom ska du stanna hemma, testa dig och undvika att träffa andra. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som inte är vaccinerad.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.