Kalender

juni 2023

Välkommen på kunskapsdialog!

Samordningsförbundet Finsam Göteborg bjuder några gånger per år år in till kunskapsdialog, ett forum för information och nätverkande. Vi vänder oss främst till dig som är chef eller medarbetare hos någon av våra parter. På kunskapsdialogen kommer vi som arbetar på Finsam Göteborg att berätta om vårt arbete och hur det kan se ut för en deltagare i våra insatser. Genom kunskapsdialoger vill vi erbjuda en möjlighet till ökad kunskap och kännedom i frågor som berör våra myndigheter i förbundets upptagningsområde. Varmt Välkommen hälsar medarbetarna på Samordningsförbundet Finsam Göteborg! info@finsam.goteborg.se

Fredag 2 juni klockan 08.30

Alla våra kontor!

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt