Kalender

december 2022

Utbildning Finsamlag

Under hösten bjuder vi in till flera utbildnings- och dialogtillfälle med fokus på Finsamlagen för oss som arbetar inom Finsam Göteborg. Syftet är att bygga på vår gemensamma grund utifrån vår arena som Samordningsförbund och att tillsammans utveckla förståelsen för de ramar vi har att förhålla oss till.

Fredag 9 december klockan 13.00

Göteborg

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt

Mötesplats Finsam Göteborg

En dag för oss alla att träffas, medarbetare, chefer och våra parter. Vi träffas för att ta del av varandras erfarenheter, inspireras till ny kunskap och nya perspektiv, allt för att stärka oss i vårt samverkansarbete.

Måndag 12 december klockan 08.30

Filmstaden Bergakungen, Skånegatan 16B, 411 40 Göteborg

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt

Ta del av erfarenheter från samordningsförbundet i Stockholm – Projektgenomförande och implementering

MIA, som under flera år varit Sveriges största socialfondsprojekt, går i mål december 2022. MIA kommer vid tre digitala spridningsseminarier under hösten berätta om projektets framgångsfaktorer. Om hur människor tar plats på arbetsmarknaden med hjälp av deltagarinflytande, samverkan och aktivt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Men även om vad som mer behöver göras för att ta itu med de utmaningar som fortsatt finns i välfärds-Sverige. Seminarierna kommer ges digitalt den 27/10, 24/11 och 15/12, mellan kl 9-10. In-check från 8.45.

Torsdag 15 december klockan 09.00

https://events.magnetevents.com/Event/projektgenomforande-och-implementering-i-mia-50153/ [events.magnetevents.com]

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Regionalt

Utbildning Finsamlag

Under hösten bjuder vi in till flera utbildnings- och dialogtillfälle med fokus på Finsamlagen för oss som arbetar inom Finsam Göteborg. Syftet är att bygga på vår gemensamma grund utifrån vår arena som Samordningsförbund och att tillsammans utveckla förståelsen för de ramar vi har att förhålla oss till.

Onsdag 21 december klockan 13.00

Göteborg

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt