Uppdaterade riktlinjer gällande Covid 19

Publicerat 11 januari, 2021

Riktlinjen gäller från och med 11 januari 2021

Med anledning av att Regeringen beslutat om skärpta åtgärder så gäller följande riktlinjer tillsvidare. Beslutet kan komma att ändras utifrån smittspridningens utveckling, kansliet följer situationen och uppdaterar riktlinjerna löpande.

Möten

Alla fysiska möten ställs in och genomförs digitalt.

Enskilda möten med deltagare sker på distans via digitala lösningar eller utomhus i kombination med walk and talk. Regelbunden kontakt med deltagarna är extra viktig just nu för att motverka att de ska må sämre till följd av ökad isolering och oro. 

I extrema nödfall kan deltagarmöten äga rum i särskilt angivna rum på kontoret. Dessa möten ska ske på tider då det inte är någon rusningstrafik. Deltagare i ESF-projekt är särskilt prioriterade. Därefter prioriteras nyinskrivna deltagare till våra insatser. För att motverka risk för smittspridning får endast ett fysiskt besök bokas åt gången per verksamhetslokal, se nedan.

Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma

Max åtta personer får vistas samtidigt tillsammans i förbundets verksamhetslokaler. Undantaget är Första Långgatan 19, plan 6, där max 9 personer får vistas. Maxantalet innefattar såväl personal som deltagare. Med verksamhetslokal avses i detta fall:

  • Nordhemsgatan 12, plan 5, (Områdessamordnare Katarina Olanders)
  • Vågmästaregatan, 1D, plan 4, (Områdessamordnare Hanneke Seljee Svedberg)
  • Rullagergatan 6A plan 5, (Områdessamordnare Mattias Lundqvist)
  • Järnbrotts Prästväg 2, (Områdessamordnare Anna Gustafsson)
  • Gustaf Daléns Gata 34, (Projektledare Ervina Mujnovic)
  • Första Långgatan 19, plan 6, (Projektledare Monique Danielsson och Förbundschef Eva Magnusson)

Ovan nämnda områdessamordnare och projektledare ansvarar för att hålla reda på vilka som arbetar på plats i förbundets lokaler.

Medarbetare i ESF-projekt ska ha företräde att arbeta i verksamhetslokalerna.

Det är inte tillåtet att dela rum.

Inga tjänsteresor tillåts. Vid eventuella arbetsplatsbesök, kontakta ansvarig för deras riktlinjer på arbetsplatsen.

Inga gruppaktiveter i våra lokaler och inga aktiviteter på gym

Insatser som påverkas ska ställa om till att arbeta individuellt med deltagarna genom telefonsamtal eller digitala lösningar.

ISF-möten

För att motverka att inbokade möten uteblir och att deltagarinflödet till insatserna påverkas så ska ISF-möten ske digitalt och via telefon. Mer information om rutiner och arbetssätt återfinns i separat dokument.