Finsam-teamet blir individsamverkansteamet!

Publicerat 1 februari, 2022

Det ligger i förbundets natur att arbeta föränderligt och att löpande anpassa insatser och projekt utifrån målgruppens och medlemparternas behov. En viktig sak som uppmärksammades under föregående år var att namnet Finsam-team skapar förvirring kring vad insatsen faktiskt erbjuder och vem insatsen är till för.

Tydlighet kring det som stöd som erbjuds inom insatserna är såklart mycket viktigt och därför har en dialog om eventuellt namnbyte pågått inom insatsen under en längre tid. Nu står det klart att Finsam-teamet byter namn till Individsamverkansteamet från och med 1 februari. Vår förhoppning är att det nya namnet tydligare återspeglar vem insatsen är till för och vad insatsen faktiskt gör – ett team som samverkar med, och kring, individen.