ESF-projekt Gränsgångare

Publicerat 12 januari, 2023

Finsam Göteborg har tillsammans med Samordningsförbundet Väst och Samordningsförbundet Älv & Kust ansökt om medel från den europeiska socialfonden för projekt Gränsgångare. I december fick vi besked om att vi har beviljats finansiering och vi arbetar nu för fullt med att starta i gång projektet.

De tre förbunden kommer, var för sig, att bedriva varsitt delprojekt. Gemensamt är att förbunden utvecklar sin verksamhet med gränsgångare i de organisatoriska mellanrum som förbunden lokalt identifierat och prioriterat.

Fler nyheter om projektet kommer att publiceras löpande.