Covid-19: Uppdaterade restriktioner

Publicerat 14 januari, 2022

From den 12 januari gäller följande riktlinjer för alla medarbetare i förbundet:

  • Alla som kan ska arbeta hemifrån och detta gäller tillsvidare, samt att hålla alla teammöten via Teams.
  • Verksamhetens behov styr och detta kan innebära behov av fysiska möten med deltagare. I dessa fall behöver avstånd säkras, använd med fördel ansiktsmask/visir eller håll mötet utomhus.
  • Fråga alltid deltagare innan besök på plats om symptom.
  • Alla ska använda det digitala bokningsschemat för kontorsnärvaro. Detta är viktigt för att få en överblick av kontorsnärvaro och veta om det finns kollegor på plats om deltagarmöten ska äga rum.
  • Maxantal för gruppsammankomst är 8 personer. Detta innebär max 6 deltagare per grupp vid gruppverksamhet, då det alltid ska vara 2 medarbetare med på plats.
  • Det är inte tillåtet att dela rum, gäller kontorsrum.
  • Verksamhetslokalerna har olika förutsättningar, kontakta lokalansvarig om du är osäker.
  • Kansliet kommer att vara bemannat men vill ni ha material mm – kontakta Eva innan ni besöker oss.

Beslutet kan komma att ändras utifrån smittspridningens utveckling, kansliet följer situationen och uppdaterar riktlinjerna löpande.

Ta hand om er!