Projekt LANDA

Projekt LANDA avslutas i februari 2023 och tar därför inte emot nya deltagare. Nu arbetar projektledningen med att sammanställa slutrapport och sprida de nya kunskaper som projektet genererat.
Vi planerar för att hålla ett webbinarium den 28 februari kl.10:00-12:00 där resultaten från slutrapporten presenteras. Kontakta gärna oss om du vill veta mer om projektet eller medverka på kommande webbinarium.

Projektledare

Tina Naga

E-post: tina.naga@arbvux.goteborg.se

Telefon: 031-368 30 49

Administratör och ekonom

Alexandra Cameron

E-post: alexandra.cameron@aldrevardomsorg.goteborg.se

Telefon: 031-366 84 24

Om LANDA

Är du utrikesfödd, har kontakt med Socialtjänsten och behöver stöd för att börja arbeta eller studera? Då är projekt Landa rätt projekt för dig! Vi finns till både för dig som bott länge i Sverige och för dig som är nyanländ som anhöriginvandrare eller kvotflykting. Landa arbetar utifrån mänskliga rättigheter och att alla människor har rätt till arbete och utbildning.

Hur går det till?

Du som deltar i projekt Landa kan ta del av olika typer av insatser. Vi anpassar insatserna utifrån ditt behov och dina önskemål. Du kommer att träffa en coach som som följer dig under hela din medverkan och stöttar dig att driva din väg mot arbetsmarknaden.

Hur lång tid du medverkar i Landa och hur många timmar per vecka du deltar i insatserna är individuellt. Det går bra att kombinera din medverkan med andra aktiviteter som till exempel SFI. Svenska språket behöver inte vara ett hinder trots att vi inte har tolkar. Att du är motiverad till förändring i ditt liv ser vi som viktigare.

För att medverkan ska fungera krävs att du som är redo att delta i regelbundna aktiviteter. Du kan därför inte ha ett pågående missbruk eller vara i behov av akut vård. Du behöver också ha en ordnad barnomsorg.

Exempel på insatser som erbjuds:

  • Utbildning inom arbetsmarknad och välfärdssystem
  • Hälsofrämjande rådgivning och stöd
  • Återintroduktion i arbete
  • Arbetsplatsträning

Är du intresserad av att delta?

Om du tillhör vår målgrupp och tror vi kan erbjuda det stöd du behöver i din process mot arbetsmarknaden så kan du göra en intresseanmälan till oss tillsammans med din handläggare hos socialtjänsten.

Välkommen till ditt deltagande i Landa!

Information till dig som vill anmäla en deltagare. Du fyller tillsammans med deltagaren i intresseanmälan och samtycke som därefter skickas till projektledaren via post. Coach/koordinator etablerar därefter kontakt med dig och deltagaren och bokar tid för ett första kartläggningssamtal. Kontakta gärna oss om du har några frågor!

Coacher/Koordinatorer 

Vi finns i hela Göteborg och möts där det passar bäst för dig!