LANDA

LANDA är till för utlands födda personer i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och under lång tid erhållit försörjningsstöd, samt till anhöriginvandrare och kvotflyktingar i arbetsför ålder. Målet är att stötta målgruppen att nå eller närma sig arbete, studier och praktik genom metoden Tjänstedesign.

Hur går det till?

Medverkan inleds med ett kartläggningssamtal med coach/koordinator. Därefter anpassas stödet utifrån ditt individuella behov. Aktiviteterna som erbjuds inom ramen för projektet syftar till att öka dina möjligheter att börja arbeta eller studera. 

Exempel på Aktiviteter som erbjuds inom LANDA

  • Återintroduktion i arbete
  • Arbetsplatsträning
  • Hälsofrämjande aktiviteter som fysisk aktivitet och kostkunskap
  • Kunskapshöjande insatser inom bland annat arbetsmarknads-och välfärdssystem
  • Stödsamtal och hjälp med att skapa rutiner och struktur i vardagen

Vi finns för dig som:

  • Är kvinna eller man mellan 18–64 år.
  • Är utlandsfödd och har levt i Sverige med ett långvarigt försörjningsberoende (minst 10 månader)
  • Är anhöriginvandrare eller kvotflykting.

Svenska språket behöver inte vara ett hinder trots att LANDA inte kommer att tillhandahålla tolkar. Att deltagaren är motiverad till förändring ser vi som viktigare.

Information till dig som vill anmäla en deltagare till LANDA Du fyller tillsammans med deltagaren i intresseanmälan och samtycke som därefter skickas till projektledaren via post. Coach/koordinator etablerar därefter kontakt med dig och deltagaren och bokar tid för ett första kartläggningssamtal. Vid frågor går det även bra att kontakta coach/koordinator. 

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post till:
Finsam Göteborg
Projekt LANDA
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg

Kontakt

Projektledare

Monique Danielsson

E-post: Monique.danielsson@vgregion.se

Telefon: 0765-35 82 96

Coacher/Koordinatorer 

Annika Hirsh Berglund / Annika.hirsh@socialhisingen.gotegorg.se