Evidensbaserade metoder

Evidensbaserade metoder

Finsam Göteborgs finansierade insatser grundas på evidensbaserade metoder och arbetssätt. Detta innebär att medvetet och systematiskt sträva efter att utveckla insatser och stöd enligt bästa tillgängliga kunskap.

IPS – Individual Placement and Support

Insatserna för Unga Vuxna och Vuxna grundas i IPS. Metoden är evidensbaserad och har visat sig tillämpar för personer som har psykisk funktionsnedsättning eller av andra skäl befinner sig i en utsatt situation och behöver stöd för återgång till arbete och självförsörjning. Metoden bygger på att snabbt söka arbete och komma ut i arbetslivet. Det är deltagarens val, intresse och önskemål som styr. Arbetsspecialisten följer deltagarens process, bygger relationer med arbetsgivare och skapar arbetstillfällen.