Information om stöd i samhälle och arbetsliv

Vi har fått önskemål från tidigare deltagare att informera om
vilket stöd som finns att få i samband med arbetsrehabilitering. Vi bjuder
därför in till informationstillfällen med olika teman under våren 2023. Informationstillfällena är till för deltagare som medverkar i en av våra insatser och antalet platser är begränsat.