Kalender

Här finner du aktuella händelser inom Finsam Göteborg.

november 2022

Ta del av erfarenheter från samordningsförbundet i Stockholm – Samverkan och strukturella hinder i MIA

MIA, som under flera år varit Sveriges största socialfondsprojekt, går i mål december 2022. MIA kommer vid tre digitala spridningsseminarier under hösten berätta om projektets framgångsfaktorer. Om hur människor tar plats på arbetsmarknaden med hjälp av deltagarinflytande, samverkan och aktivt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Men även om vad som mer behöver göras för att ta itu med de utmaningar som fortsatt finns i välfärds-Sverige. Seminarierna kommer digitalt den 27/10, 24/11 och 15/12, mellan kl 9-10. In-check från 8.45.

Torsdag 24 november klockan 09.00

https://events.magnetevents.com/Event/samverkan-och-strukturella-hinder-i-mia-50144/

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Regionalt

Orange Day!

Finsam Göteborg vill uppmärksamma Orange Day! Den 25 november infaller FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. För Finsam Göteborg är mänskliga rättigheter en självklarhet och att vi ska arbeta med frågan om våld kontinuerligt. Vi vill därför uppmärksamma denna dag #tasnacket

Fredag 25 november klockan 00.00

https://goteborg.se/wps/portal/kalendarium/kalendarium-start/!ut/p/z1/lYxBDoIwEEWvoieYKVRxW0KKEQ1EIUI3pmpFEqGmEhM5vdWYqBuis5o_898DATmIRl6rUraVbuTJ5kKMNwkJGKGURIhTjoxH4YxTz2VkBOtnAb-Gob90fBcxjB0Q__Ofpt_4noLo1xeW9978BGN75glJvGiOi4DCCgSIi5Jmd0yVqaHQRjalGuzl7fFpdSBbZTV2Pxhdv9K5zrK8S9W2Y8M7g0yJIQ!!/p0/IZ7_P1DA1441K80O00AFP1P7KL0MD4=CZ6_P1DA1441K00HF0AFKGJF473A15=M/?fromDate=&toDate=&searchTerm=orangeday

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Regionalt

Utbildning Finsamlag

Under hösten bjuder vi in till flera utbildnings- och dialogtillfälle med fokus på Finsamlagen för oss som arbetar inom Finsam Göteborg. Syftet är att bygga på vår gemensamma grund utifrån vår arena som Samordningsförbund och att tillsammans utveckla förståelsen för de ramar vi har att förhålla oss till.

Fredag 25 november klockan 13.00

Göteborg

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt

Förbundsmöte digitalt

Förbundsmöte för alla inom Finsam Göteborg för information från styrelsen.

Måndag 28 november klockan 10.00

Microsoft Teams Möte

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt

ESF-projekt LANDAs spridningskonferens

Finsam Göteborgs ESF-projekt LANDA som bedrivits i samverkan med Arbvux går mot avslut. Därför anordnas en spridningskonferens den 29 november klockan 13.00 — 16.30 på Göteborgs Stadsmuseum. Du kommer att få ta del av projektets resultat och lärdomar kring arbetsintegration, FoU-programmet med Emerga samt en paneldebatt med gäster från offentlig sektor, civila samhället, näringslivet och politiker.

Tisdag 29 november klockan 13.00

Göteborgs Stadsmuseum, norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

Lägg till händelse i kalender

  • Tagg:
  • Lokalt