Hälsa och Aktivitet

Hälsa och Aktivitet utgörs av tre olika hälsofrämjande insatser som är till för dig som behöver stärka din psykiska eller fysiska hälsa som en del av din planering mot arbete eller studier.

Aktiv

Aktiv erbjuder individuellt anpassat träningsprogram på gym och hälsofrämjande stöd under 12 veckor. Syftet är att du genom träning ska stärka din hälsa och öka din arbetsförmåga.

Aktiv är till för dig som:

Är sjukskriven, eller riskerar att bli sjukskriven, och bedöms kunna förebygga eller förkorta sjukskrivning genom att komma igång med träning. Aktiv är även till för dig som just nu inte arbetar och behöver stärka hälsan som en del av din planering mot arbete eller studier.

 • Är 16-66 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk eller fysisk ohälsa som hindrar dig att arbeta eller studera
 • Har förmåga att träna självständigt enligt ett individuellt anpassat träningsprogram
 • Kan följa en planering med regelbunden aktivitet två gånger i veckan under 12 veckor

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer vi att ringa dig för att prata mer om Aktiv och vilket stöd vi kan erbjuda utifrån dina behov. Därefter bokar vi in en tid och plats för inskrivningsmöte.

Tillsammans tar vi fram ett träningsprogram som grundas i dina behov och önskemål. Du får regelbunden uppföljning och stöd i att anpassa träningen utifrån hur du mår. Vi erbjuder också hälsosamtal om bland annat sömn, stress och kost om du önskar det.

Vid behov samarbetar vi med dina vård-eller myndighetskontakter för att skapa samsyn kring dina hälsa och utveckling. Vid avslut gör vi tillsammans med dig en sammanfattning och planering för din fortsatta träning.

Här finns vi:

Vi finns på olika gymanläggningar i Göteborg och du väljer själv vart du vill träna. Aktiv är helt kostnadsfritt för dig som deltagare.

Till och med april 2024: Nordic Wellness Järntorget

Från och med maj 2024: Slottsskogsvallens idrottscentrum

Intresserad av att delta?

För att medverka i Aktiv behöver du skicka en intresseanmälan till oss. När vi mottagit intresseanmälan kommer vi att ringa dig för ett första informationssamtal.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas till oss via post.

Samordnare – Centrum och Sydväst

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Samordnare – Hisingen och Nordost

Camilla Hagbert

E-post: camilla.hagbert@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0703-70 78 90

Hälsoutvecklare

Behöver du stärka din hälsa som en del av din planering mot arbete eller studier? Vill du komma i gång med hälsostärkande aktiviteter och
förändra dina levnadsvanor? Då kan du ha rätt till
stöd av en hälsoutvecklare.

Hälsoutvecklare är till för dig som:

 • Är 16-66 år och bor i Göteborg
 • Har psykisk/fysisk ohälsa och vill stärka förmågan att arbeta eller studera
 • Har offentlig försörjning eller saknar försörjning

Hur går det till?

När vi mottagit din intresseanmälan kommer du bjudas in till ett första gemensamt möte för att undersöka om insatsen erbjuder det stöd du behöver mot arbete eller studier.

Om insatsen är rätt bokar du och din hälsoutvecklare in ett första hälsosamtal där ni tillsammans tar fram en aktivitetsplan som grundas i dina behov, intressen och önskemål. Därefter träffas ni regelbundet för samtal och aktiviteter 1-2 dagar per vecka. Du kan medverka i insatsen i upp till 6 månader.

Aktivitetsplanen kan bland annat innefatta:

 • Planera och genomföra fysisk aktivitet tillsammans med hälsoutvecklaren
 • Hälsosamtal om bland annat kost, sömn, stress och återhämtning
 • Naturpromenader
 • Bli guidad till kulturella och sociala aktiviteter utifrån dina intressen
 • Delta i en hälsogrupp tillsammans med andra deltagare

Aktiviteterna ska stärka din hälsa så att du kan börja arbeta, studera eller fortsätta din arbetslivsinriktade rehabilitering.

Hälsoutvecklaren samarbetar med dig och dina vård-och myndighetskontakter för att säkerställa att planeringen är fungerande utifrån dina behov. Din planering med hälsoutvecklare kan med fördel kombineras med andra arbetsinriktade insatser.

Intresserad av att delta?

För att påbörja planering med hälsoutvecklare behöver du och din myndighetskontakt skicka en intresseanmälan till oss. Det går också bra att göra en egen intresseanmälan om du inte har några kontinuerliga myndighetskontakter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan och samtycke skickas via post. Vi finns i hela Göteborg och utgår från bostadsområdet som du anger i intresseanmälan.

Samordnare – Centrum och Sydväst

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704-93 55 34

Samordnare – Hisingen och Nordost

Camilla Hagbert

E-post: camilla.hagbert@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0703-70 78 90

Resursteamet

Resursteamet erbjuder gruppaktiviteter för dig som har en pågående aktivitets-eller arbetsplan i någon av Finsam Göteborgs insatser, eller hos medlemsparterna.

Grupperna är en möjlighet för dig att få extra stöd och kunskap om områden som är viktiga att för att klara av att arbeta eller studera. Dessutom ges du möjlighet att träna på att ingå i ett socialt sammanhang tillsammans med andra deltagare.

Hur går det till?

Gruppledarna samarbetar med dig och din kontakt på Finsam Göteborg eller den person som arbetar med dig enligt din aktivitets-eller arbetsplan.

Grupperna är upplagda för att kombineras med till exempel arbetsträning eller annan pågående arbetslivsinriktad aktivitet. Du väljer själv om du vill ta del av stödet inom grupperna och vilken grupp som passar bäst utifrån dina behov.

Läs mer om grupperna i inbjudningarna nedan och skicka in en intresseanmälan tillsammans med din kontaktperson, vi kontaktar därefter er för att boka in ett första gemensamt möte där vi berättar mer om grupperna och lyssnar in dina förväntningar och behov av stöd.

Några röster från tidigare gruppdeltagare

– Jag kände mig mindre ensam, utpekad och hopplös för jag vet att de andra som går i gruppen går igenom samma/liknande situation som jag själv är i.

– Alla borde gå i en sådan här grupp, det är viktigt att reflektera över hur man har det.

-Väldigt bra att det hålls i grupp. Fick med mig väldigt mycket av att lyssna på de andra.

-Jag är jättenöjd med gruppen och hoppas att jag och de andra deltagarna håller kontakt i vår chatt efteråt för att stötta varandra.

Samordnare Resursteamet

Alexandra Buller

E-post: alexandra.buller@vgregion.se

Telefon: 0706-961919

Här hittar du oss!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg