Finsam Vuxna

Vi vänder oss till dig som är vuxen och är mellan 18 – 66 år, är arbetslös och har psykisk ohälsa som på olika sätt hindrar dig från att arbeta eller studera.
Du är motiverad till att börja arbeta eller studera, men har behov av mer individanpassat stöd än vad du kan få via ordinarie insatser hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen eller vården.
Vi kan erbjuda dig ett individuellt utformat stöd på din väg till arbetslivet.

Finsam Vuxna 18-66 år

⚠️ Tillfälligt intagsstopp till 31 oktober 2024

På grund av hög efterfrågan och långa köer har insatsen ett tillfälligt intagsstopp under perioden 20 maj- 31 oktober 2024. Intagsstoppet påverkar inte dig som redan står i kö och har fått din köplats bekräftad.

Hur går det till?

Tillsammans med en Arbetsspecialist gör du en planering för hur du kan nå eller närma dig arbete eller studier. Planeringen grundas i dina behov, intressen och önskemål.

Arbetsspecialisten hjälper dig att hitta en lämplig arbetsplats eller utbildning. Tillsammans utforskar ni dina förmågor och eventuella stödbehov.

Din Arbetsspecialist stöttar dig även med dina myndighets- och vårdkontakter. Vi arbetar tillsammans med ditt nätverk då vi vet att det är nödvändigt för en lyckosam väg mot arbete och studier.

Samtidigt som du deltar i Finsam Vuxna kan du också ta del av insatser inom Hälsa och Aktivitet.

Hur länge kan jag delta i insatsen?

Du kan delta i Finsam Vuxna i upp till ett år. Ibland börjar du arbeta eller studera under din tid hos oss, men ett lika gott resultat är att du närmat dig arbete eller studier. Inför avslut i insatsen görs en planering för din fortsatta väg till arbete eller studier tillsammans med dina myndighets- och vårdkontakter.

Vi finns för dig som:

 • Är mellan 18 – 66 år och är bosatt i Göteborg
 • Är arbetslös och saknar anställning eller studieplats
 • Har psykisk ohälsa eller liknade tillstånd och som är i behov av extra och samordnat stöd
 • Vill börja arbete eller studera och har behov av stöd från minst två av samverkansparterna: Arbetsförmedling Försäkringskassan, kommunen och/eller sjukvården
 • Har en ersättning från kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen

Tänk på att:

 • Du ska ha en språknivå i svenska som gör att du klarar dig självständigt på en arbetsplats
 • Om du har en beroendeproblematik är det viktigt att det inte är ett aktivt missbruk och att du har ett professionellt stöd
 • Du kan ha rätt till insatser inom Finsam Vuxna om du är aktuell inom LSS (personkrets 1)

Framgångsfaktorer för ett fungerande deltagande i Finsam Vuxna:

 • Komma på inbokade tider och meddela frånvaro/förhinder
 • Aktivt delta i uppgjord planering
 • Vara nykter och drogfri på möten och på en arbetsplats
 • Samarbete med dina myndighetskontakter och hälso- och sjukvården

Intresserad av att delta?

På grund av hög efterfrågan och långa köer har insatsen ett tillfälligt intagsstopp under perioden under perioden 20 maj – 31 oktober 2024. Intagsstoppet påverkar inte dig som redan står i kö och har fått din köplats bekräftad.

🔎Sök efter andra insatser och få vägledning till det stöd som finns i samhället via Välfärdsguiden: https://valfardsguiden.se

Kontakt

Teamsamordnare Centrum

Frida Ekström

E-post: frida.ekstrom@ioff.goteborg.se

Telefon: 0704935534

Teamsamordnare Hisingen

Simon Zyskind

E-post: simon.zyskind@funktionsstod.goteborg.se

Telefon: 0725851066

Teamsamordnare Nordost

Camilla Hagbert

E-post: camilla.hagbert@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 0703707890

Teamsamordnare Sydväst

Alexandra Büller

E-post: alexandra.buller@vgregion.se

Telefon: 0706961919

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Första Långgatan 7, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg