Finsam-team

Insatser

Finsam-team

Finsam-teamet är ett myndighetsgemensamt team med medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och vården. I teamet har vi samlat vår kunskap och erfarenhet för att erbjuda dig ett samlat stöd utifrån din situation och dina behov.

Vi träffar dig tillsammans för att prata om dina behov och hur vi kan hjälpa dig att få rätt stöd och insatser hos våra myndigheter och vården.

Teamet tar tillsammans med dig fram en planering utifrån dina önskemål, förutsättningar och behov. Planeringen är individuellt anpassad och inriktad på vad just du behöver för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete eller studier. För att säkerställa att du ges det stöd du har rätt till erbjuder vi nära och regelbunden uppföljning under din medverkan hos oss.

Exempel på stöd som vi erbjuder:

  • Tillsammans med dig ta fram en planering för din rehabilitering
  • Hjälpa dig hitta rätt bland myndigheternas stöd och insatser
  • Vid behov stötta dig i dina vårdkontakter så att du får rätt vård och behandling
  • Rådgivande samtal om din situation och dina möjligheter
  • Individuell coachning och uppföljning

Intresserad av att delta?

Om du tror vi erbjuder det stöd du behöver, så kan du göra en intresseanmälan till oss tillsammans med någon av dina myndighets- eller vårdkontakter. Det går även bra att göra en egen anmälan om du saknar dessa kontakter. När vi mottagit din anmälan mottagits kontaktar vi dig för mer information.

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen.
Intresseanmälan och samtycke skickas till ett område.

Samordnare Finsam-team Centrum

Lena Lindsköld

E-post: lena.lindskold@forsakringskassan.se

Telefon: 0725- 99 26 26

Samordnare Finsam-team Sydväst

Alexandra Buller

E-post: alexandra.buller@vgregion.se

Telefon: 0706-961919

Samordnare Finsam-team Hisingen

Hanneke Seljee Svedberg

E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se

Telefon: 073-6664024

Samordnare Finsam-team Nordost

Frida Schleenvoigt

E-post: frida.schleenvoigt@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-3652969

Vi finns i hela Göteborg!

Hisingen    Vågmästaregatan 1D, 417 03 Göteborg

Sydväst      Järnbrotts Prästväg 2, 421 47 Västra Frölunda

Centrum    Nordhemsgatan 12, 413 27 Göteborg

Nordost      Rullagergatan 6A, 415 26 Göteborg