Finsam-team

Finsam-team vänder sig till dig som på grund av ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning har behov av stöd från flera myndigheter och vården. Du har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och önskar ett samordnat individuellt stöd i din planering för att du ska närma dig arbete eller studier.

Insatser

Finsam-team

I början av 2021 kommer det att startas upp fyra myndighetsgemensamma Finsam-team i Göteborg. Teamen kommer att finnas tillgängligt på 16 utvalda vårdgivare inom primärvården. Informationen kring vilka vårdgivare som initialt kommer att kunna erbjuda fyrpartsamverkan i form av Finsam-team kommer vara klart inom kort.

Tillsammans med dig arbetar Finsam-teamet för att möta upp dina behov och ge stöd för att öka dina förutsättningar för en egen försörjning genom arbete eller studier.

Vi finns till för dig som har behov av samverkan mellan två eller flera parter. Målet är att du ska få en hållbar och väl förankrad planering hos samtliga myndigheter och vården.

Finsam-teamet kommer bestå av medarbetare från socialtjänsten, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, vården samt en Case-manager.

Hur går det till?

Du får kontakt med Finsam-teamet genom att din kontakt inom vården eller handläggare inom kommunen, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen i samråd med dig skickar en intresseanmälan och samtycke.

Samordnaren och Finsam-teamet går igenom intresseanmälan och gör en sammanvägd bedömning om du bedöms vara i behov av fyrpartsamverkan. Om du bedöms ha behov av Finsam-teamet erbjuds du tid för ett gemensamt möte tillsammans med Finsam-teamet.

Tillsammans med teamet skapar ni en rehabiliteringsplan som utgår från dina önskemål, förutsättningar och behov av stöd eller insatser från de olika myndigheterna och vården i din rehabiliteringsprocess. Efter mötet har du möjlighet att få fortsatt nära stöd och vägledning av teamets Case-manager utifrån uppgjord rehabiliteringsplan och dina specifika behov.

Vi finns för dig som:

  • Är 16-64 år
  • Har en ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning och behöver stöd för att på sikt nå arbete eller studier
  • Har ett behov av samordnat stöd från flera myndigheter och vården
  • Har etablerad kontakt med sjukvården på de vårdcentraler Finsam-teamen finns
Foto:LoBirgersson© Visuell Kommunikation

Till dig som vill anmäla en deltagare till Finsam-team Teamen kommer att finnas tillgängliga på 16 utvalda vårdcentraler i Göteborg. Planerad uppstart är första kvartalet 2021. Information kommer fortlöpande att uppdateras på hemsidan kring vilka vårdgivare som initialt kommer att erbjuda fyrpartsamverkan i form av Finsam-team.

Intresseanmälan

Vi finns i Centrum, Sydväst, Nordost och på Hisingen.
Intresseanmälan och samtycke skickas till valt område. Adress finns i intresseanmälan.

Utvecklingsledare

Ginnie Ahlborg

E-post: ginnie.ahlborg@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-3653426

Samordnare Finsam-team Centrum och Sydväst

Alexandra Buller

E-post: alexandra.buller@vgregion.se

Telefon: 0706-961919

Samordnare Finsam-team Hisingen

Hanneke Seljee Svedberg

E-post: hanneke.s.svedberg@socialsydvast.goteborg.se

Telefon: 073-6664024

Samordnare Finsam-team Nordost

Frida Schleenvoigt

E-post: frida.schleenvoigt@socialnordost.goteborg.se

Telefon: 031-3652969