Digital informationsträff

Vi bjuder löpande in till digitala informationsträffar för er som arbetar hos våra medlemsparter och vill veta mer om de insatser vi finansierar och hur samverkan fungerar i praktiken.

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder.

Nästa träff äger rum i oktober.