Från skola till arbetsliv

Från skola till arbetsliv vänder sig till Göteborgs gymnasieskolor där Finsam Göteborg erbjuder ett rådgivande stöd till personal inom elevhälsan gällande elever som behöver fångas upp i övergången mellan skolan och arbetslivet.

Det rådgivande stödet innebär att elevhälsoteamet på skolan får tips och råd kring vägar vidare när gymnasiestudierna ska avslutas. Målgruppen är elever med en psykisk ohälsa som påverkar elevens möjlighet att på egen hand komma vidare till arbete eller fortsatta studier.

Kontakta oss

Koordinator Från skola till arbetsliv

Lisa Sjödahl

E-post: liselotte.sjodahl@arbvux.goteborg.se

Telefon: 0722 55 89 01

Koordinator Från skola till arbetsliv

Sanna Tham

E-post: sanna.tham@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010 487 02 68