Kompetensutveckling

Välkommen till vår kompetensbank som löpande fylls på med relevanta digitala utbildningar, seminarium och föreläsningar.

Aktuellt hos medlemsparterna

Under våren 2022 bjuder Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Västra Götaland och Göteborg in till fyra tillfällen av digital dialogfika.
Digital dialogfika är en träff med en inbjuden gästtalare som leder
samtalet och berättar om sin verksamhet. Du är välkommen att vara
med och bara lyssna eller delta i samtalet. Deltagandet är gratis, men
du står för fika själv.

Finansiell samordning

Mänskliga rättigheter

Jämlikhet

Jämställdhet

Våld i nära relationer

Spridningskonferens om regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, 1 dec 2021

Föreläsning – Barndomstrauma påverkar livet