Kompetensutveckling

Välkommen till vår kompetensbank som löpande fylls på med relevanta digitala utbildningar, seminarium och föreläsningar.

Beskrivning av forum:

Kommande tillfällen – en överblick!

Finansiell samordning

Mänskliga rättigheter

Åtkomst till utbildningen
Du når utbildningen på olika sätt beroende på om du är förtroendevald eller anställd inom stat, kommun eller landsting.

För dig som är verksam inom kommun, landsting eller region är adressen https://mrutbildning.se/skl

För dig som är verksam inom staten är adressen https://mrutbildning.se/. När du kommer till utbildningen behöver du skapa ett konto och logga in.

Jämlikhet

Jämställdhet

Våld i nära relationer

Spridningskonferens om regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, 1 dec 2021

Föreläsning – Barndomstrauma påverkar livet