Utbildningar

Välkommen till vår kompetensbank som löpande fylls på med relevanta digitala utbildningar, seminarium och föreläsningar.

Externa utbildningar och webbinarium

Centrum för forskning om arbete och sysselsättning bjuder in till webbinarium tillsammans med Högskolan i Skövde

Hemarbete, ledarskap och medarbetarskap under pandemin Covid-19-pandemin har hållit världen i ett järngrepp i över ett år och har utöver många sjuka och döda bidragit till andra stora samhällseffekter. En sådan effekt är en betydligt ökad grad av hemarbete. Flexibilisering av arbetet är ingen ny trend, men pandemin har bidragit till en mycket snabb omställning. I det här seminariet kommer vi beskriva fördelar och utmaningar relaterat till hemarbete, men även hur en ökad grad av hemarbete påverkar och utmanar ledarskap och medarbetarskap samt dess förutsättningar.

Datum: Tisdagen den 13 april 2021

Tid: kl. 13:00 – 14:50

Plats: Online

NSPHiG bjuder in till en digital dialogfika

Gästtalare för dagen är Personligt ombud. Under eftermiddagen presenterar Personligt ombud sin verksamhet och nya erfarenhetsrapport.

Datum: Tisdagen 27 april

Tid: kl. 13:00 – 14:50

Plats: Online

Anmälan: kontakta agneta@nsphig.se senast den 26 april

Digital nätverksträff med ISM: Psykisk hälsa i arbetslivet

Vuxna människor behöver kunna arbeta för att få en inkomst. Men vad innebär det egentligen att ”kunna arbeta”? Samhälle och arbetsmarknad skapar förutsättningar för arbete men om en individ kommer att ”kunna arbeta” givet de specifika villkor som råder i en viss historisk situation eller i ett visst samhälle beror även på henne själv. En av de avgörande faktorerna som påverkar om och hur en individ kan arbeta är hennes psykiska hälsa.

Datum: Torsdag 6 maj

Tid: kl. 14:00 – 16:00

Plats: Online

Suicidprevention i Väst och alla Hälsotek/Hälsolots bjuder in till två föreläsningar om psykisk livräddning

Om någon drabbas av hjärtstopp finns hjärt-lungräddning (HLR), men när någon mår psykiskt dåligt vet vi inte alltid hur vi ska hjälpa. Psykisk livräddning (PLR) tar upp vad vi som medmänniskor kan göra när vi möter människor som har tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare? ”Psykisk livräddning –allmänhet” är en föreläsning på två timmar om suicidprevention med syfte att skapa en större trygghet kring ämnet självmord. Inga förkunskaper krävs. Målet är att du ska få med dig:

  • Grundläggande förståelse för den suicidala processen och vad som driver den
  • Större trygghet i hur du kan bemöta, stödja och vara med en människa i olika faser av den suicidala processen
  • Grundläggande förståelse för vilka samhällsinsatser som behövs för att minska antalet självmord i Sverige.

Datum: Tisdag 11 maj 10:00-12:00 och onsdag 19 maj 17:00-19:00

Plats: Online

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem bjuder in till ett webbinarium om regeringen särskilda utredning om insatser vid samsjuklighet

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Idag vilar ansvaret för behovsgruppen på flera huvudmän. Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för att barn och vuxna med allvarliga beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa ska kunna få en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor i hela landet. Det omfattar såväl medicinska som psykiatriska och sociala insatser.

Under föreläsningen sammanfattar Anders Printz utredningens inriktning och de förslag utredning avser att lägga.

Datum: Den 8 september

Tid: kl. 08:30 – 09:45

Plats: Online

Finansiell samordning

Mänskliga rättigheter

Jämlikhet

Jämställdhet

Våld i nära relationer