Arbetsmiljö

Arbetsmiljöhandbok

Finsam Göteborgs arbetsmiljöhandbok består av två delar.
Del A beskriver arbetsmiljöarbetet vid Finsam Göteborg. Del B beskriver arbetsmiljöarbetet där samordningsförbundet har rådighet över arbetsmiljöarbetet t.ex. där personal sitter samlokaliserade i lokaler som förbundet hyr. Stödmaterial i form av checklistor och blanketter ligger i slutet som bilagor.