Arbetsmiljö

Finsam Göteborgs arbetsmiljöhandbok består av två delar. Del A beskriver arbetsmiljöarbetet vid Samordningsförbundet Göteborg och dess personal, där Samordningsförbundets styrelse är ytterst ansvarig. Del B beskriver arbetsmiljöarbetet där samordningsförbundet har rådighet över arbetsmiljöarbetet, till exempel där personal sitter samlokaliserade i lokaler som förbundet hyr. Stödmaterial i form av checklistor och blanketter återfinns som bilagor.