För deltagare

  • Är du folkbokförd i Göteborgs kommun, har offentlig försörjning och är i behov av förstärkt stöd från flera håll för att öka din arbetsförmåga?
  • Har du kontakt med en eller flera av Finsams medlemmar: Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen eller vården?
  • Är ditt mål att börja arbeta eller studera?

I så fall kan kanske någon av Finsam Göteborgs insatser erbjuda stödet du behöver för att nå ditt mål!

Vi som arbetar här har olika kompetens och kommer från olika myndigheter. Genom Finsam kan vi kombinera våra resurser och på så sätt erbjuda ett brett anpassat stöd utifrån dina mål och förutsättningar.

Vi har lång erfarenhet av att träffa personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. När du startar i någon av våra insatser förväntar vi oss att du är redo att påbörja en planering. Alla insatser är frivilliga och bygger på ett aktivt deltagande.

Columbus

Utöver de insatser som du hittar här på vår hemsida så är vi med och finansierar en verksamhet som heter Columbus. Verksamheten finns för dig som är mellan 18-29 år och bor i Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné eller Centrum. Columbus hjälper dig som är arbetslös ung vuxen och vill komma vidare till arbete eller studier men din psykiska ohälsa hindrar dig från att göra det på egen hand.  På deras hemsida hittar du kontaktuppgifter och kan du läsa mer om stödet som erbjuds.

Information om alla våra insatser finner du i insatskatalogen. Där kan du även söka efter andra lämpliga insatser och aktiviteter som kan hjälpa dig börja arbeta eller studera.