För deltagare

  • Är du folkbokförd i Göteborgs kommun, har offentlig försörjning och är i behov av förstärkt stöd från flera håll för att öka din arbetsförmåga?
  • Har du kontakt med en eller flera av Finsams medlemmar: Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen eller vården?
  • Är ditt mål att börja arbeta eller studera?

I så fall kan kanske någon av Finsam Göteborgs insatser erbjuda stödet du behöver för att nå ditt mål!

Vi som arbetar här har olika kompetens och kommer från olika myndigheter. Genom Finsam kan vi kombinera våra resurser och på så sätt erbjuda ett brett anpassat stöd utifrån dina mål och förutsättningar.

Vi har lång erfarenhet av att träffa personer som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden. När du startar i någon av våra insatser förväntar vi oss att du är redo att påbörja en planering. Alla insatser är frivilliga och bygger på ett aktivt deltagande.

Kortfilm om Finsam Unga Vuxna

Filmen har tagits fram med hjälp av tidigare deltagare och Norma på Forum Skill.

Information om alla våra insatser finner du i insatskatalogen. I insatskatalogen kan du även söka efter fler lämpliga insatser och aktiviteter som kan hjälpa dig börja arbeta eller studera.

Här finns vi

Här finner du information om Finsam Göteborgs insatser, intresseanmälan och kontaktuppgifter finns under varje insats.

Insatser indelade i kategorier