Arbetsgivare

Finsam Göteborg är till för personer som av olika skäl befinner sig utanför arbetsmarknaden och behöver samlat stöd för att träda in i, eller återgå till arbetsmarknaden.

Vi verkar för en inkluderande arbetsmarknad och uppmanar, uppmuntrar och stöttar arbetsgivare i processen att arbeta inkluderande och därigenom bidra till en arbetsmarknad där alla ges möjlighet att bidra utifrån sina förmågor och förutsättningar.

Är intresserad av att veta mer om vårt arbete, ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Mentorskap

Mentorskap erbjuder arbetsgivare, chefer och medarbetare i privat, offentlig samt ideell sektor stöd och utbildning i att bli mentorer. Tillsammans kan vi bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagets utveckling och lönsamhet.

Att bli mentor innebär att öppna upp arbetsplatsen för personer som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden och som behöver extra stöttning för att närma sig den. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs kunskap, stöd och täta samarbeten. Därför har sex samordningsförbund gått ihop och gemensamt tagit fram en Mentorskapsutbildning som ger arbetsgivare den kunskap och de verktyg som behövs för att på ett lyckat sätt ge fler möjligheten till en plats på arbetsmarknaden. Utbildningen syftar också till att fördjupa samarbetet mellan arbetsgivare och de offentliga stödfunktionerna, dvs Arbetsförmedlingen, kommuner, Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan.

På mentorskapvg.se hittar du samlad information om Mentorskapsutbildningen samt datum för utbildningstillfällen.

Projektledare

Annica Frank

E-post: annica.frank@socialsydvast.goteborg.se